Werken bij
Archeologisch proefsleuvenonderzoek tijdelijke locatie De Priensenije, Ruinen

Archeologisch proefsleuvenonderzoek Ruinen

Op de locatie van de  tijdelijke huisvesting van zorgcentrum ‘De Priensenije’ te Ruinen is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Ruinen is een esdorp uit de late middeleeuwen. Uit de bekende archeologische waarden uit de omgeving blijkt dat de onderzoekslocatie een lange bewoningsgeschiedenis heeft, in de omgeving komen waarnemingen voor vanaf het paleolithicum.

 

Meer weten?

Tessa Krol

Archeoloog/prospector
T. 0594 55 24 73
E. tkrol@mug.nl

Werkzaamheden

Tijdens het onderzoek is een een zeer beperkt aantal vondsten gedaan. In de relevante archeologische laag, het esdek, zijn twee fragmenten roodbakkend, geglazuurd aardewerk uit de nieuwe tijd (1500 na Chr.-heden) en drie fragmenten rood puin met een hard baksel aangetroffen.

Vanuit archeologisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen bouw.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl