Werken bij
Versterken Overige Regionale Keringen

Versterken 40 kilometer boezemkaden in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest

De afdeling Infra, water & natuur van MUG Ingenieursbureau heeft van Waterschap Noorderzijlvest een alles omvattende opdracht gekregen voor het onderzoeken, aanbesteden en begeleiden van de versterking van 40 kilometer aan boezemkaden. Het Waterschap wil deze afgekeurde kaden (op hoogte tekort of stabiliteitsproblemen) versterkt hebben voor 1 januari 2020. Deze 40 kilometer aan kaden is verspreid over circa 140 locaties in de regio’s Westerkwartier, Hogeland, Fivelingo en Hunsingo.

Samen met het Waterschap is door MUG Ingenieursbureau een hoogte-analyse gemaakt op basis van AHN-II, waaruit is gebleken welke kaden getoetst/ gemeten dienen te worden ter controle van de hoogte van kaden. Deze toetsmetingen worden momenteel afgerond door de landmeters van MUG Ingenieursbureau.

De kaden met stabiliteitsproblemen en kaden welke volgens de toetsmetingen te laag zijn worden straks nader DTM gemeten door MUG Ingenieursbureau. Deze kaden worden ook in een quickscan (bureaustudie) beschouwd en gerapporteerd door de medewerkers van Milieu en Archeologie. Tevens worden alle locaties bezocht en worden alle bijzonderheden digitaal genoteerd in een veldcomputer, als input voor de op te stellen ontwerpen en bestekken. Op deze wijze brengen wordt de huidige situatie in beeld gebracht en zijn deze, door het gebruik van een app, gemakkelijk reproduceerbaar en terug te vinden.

De kaden zijn voor 99% in eigendom of beheer van particulieren en instanties, waardoor er een opgave ligt om met al deze (ca. 200 eigenaren) gesprekken te voeren over de mogelijkheden tot versterking en hierop afspraken te maken.

De ontwerpen voor versterking worden door MUG Ingenieursbureau uitgewerkt en na goedkeuring van het Waterschap worden deze ontwerpen uitgewerkt in meerdere contracten op RAW basis. Ook de aanbestedingen worden door MUG Ingenieursbureau begeleid. In de realisatiefase verzorgt MUG Ingenieursbureau de directievoering en toezicht op de uitvoering voor het Waterschap.

Meer weten?

Joris de Winter

Senior Projectleider Infra
T. 0594 55 24 20
E. jdewinter@mug.nl

Werkzaamheden

  • Hoogte analyse op basis van AHN- II, waaruit is gebleken welke kaden getoetst/ gemeten dienen te worden ter controle van de hoogte van kaden.
  • Toetsmetingen door landmeters, de kaden met stabiliteitsproblemen en kaden welke volgens de toetsmetingen te laag zijn worden straks nader DTM gemeten door MUG.
  • Quickscan (bureaustudie), de kaden met stabiliteitsproblemen worden in een quickscan (bureaustudie) beschouwd en gerapporteerd door de medewerkers van Milieu en Archeologie.
  • Noteren bijzonderheden in een veldcomputer, alle locaties worden bezocht en de bijzonderheden worden digitaal genoteerd in een veldcomputer, als input voor de op te stellen ontwerpen en bestekken.
  • Ontwerpen versterking dijken, de ontwerpen voor de versterking worden door MUG Ingenieursbureau uitgewerkt en na goedkeuring van het Waterschap worden deze ontwerpen uitgewerkt in meerdere contracten op RAW basis.
  • Begeleiden aanbesteding, ook de aanbestedingen worden door MUG Ingenieursbureau begeleid.
  • Directievoering, in de realisatiefase verzorgt MUG Ingenieursbureau de directievoering en toezicht op de uitvoering voor het Waterschap.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl