Werken bij
Versterken Overige Regionale Keringen

Versterken 40 kilometer boezemkaden in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest

De afdeling Infra, water & natuur van MUG Ingenieursbureau heeft van Waterschap Noorderzijlvest een alles omvattende opdracht gekregen voor het onderzoeken, aanbesteden en begeleiden van de versterking van 40 kilometer aan boezemkaden. Het Waterschap wil deze afgekeurde kaden (op hoogte tekort of stabiliteitsproblemen) versterkt hebben voor 1 januari 2020. Deze 40 kilometer aan kaden is verspreid over circa 140 locaties in de regio’s Westerkwartier, Hogeland, Fivelingo en Hunsingo.

Samen met het Waterschap is door MUG Ingenieursbureau een hoogte-analyse gemaakt op basis van AHN-II, waaruit is gebleken welke kaden getoetst/ gemeten dienen te worden ter controle van de hoogte van kaden. Deze toetsmetingen worden momenteel afgerond door de landmeters van MUG Ingenieursbureau.

De kaden met stabiliteitsproblemen en kaden welke volgens de toetsmetingen te laag zijn worden straks nader DTM gemeten door MUG Ingenieursbureau. Deze kaden worden ook in een quickscan (bureaustudie) beschouwd en gerapporteerd door de medewerkers van Milieu en Archeologie. Tevens worden alle locaties bezocht en worden alle bijzonderheden digitaal genoteerd in een veldcomputer, als input voor de op te stellen ontwerpen en bestekken. Op deze wijze brengen wordt de huidige situatie in beeld gebracht en zijn deze, door het gebruik van een app, gemakkelijk reproduceerbaar en terug te vinden.

De kaden zijn voor 99% in eigendom of beheer van particulieren en instanties, waardoor er een opgave ligt om met al deze (ca. 200 eigenaren) gesprekken te voeren over de mogelijkheden tot versterking en hierop afspraken te maken.

De ontwerpen voor versterking worden door MUG Ingenieursbureau uitgewerkt en na goedkeuring van het Waterschap worden deze ontwerpen uitgewerkt in meerdere contracten op RAW basis. Ook de aanbestedingen worden door MUG Ingenieursbureau begeleid. In de realisatiefase verzorgt MUG Ingenieursbureau de directievoering en toezicht op de uitvoering voor het Waterschap.

Meer weten?

Joris de Winter

Senior projectleider Infra, Water & Natuur
T. 0594 55 24 20
E. jdewinter@mug.nl

Werkzaamheden

  • Hoogte analyse op basis van AHN- II, waaruit is gebleken welke kaden getoetst/ gemeten dienen te worden ter controle van de hoogte van kaden.
  • Toetsmetingen door landmeters, de kaden met stabiliteitsproblemen en kaden welke volgens de toetsmetingen te laag zijn worden straks nader DTM gemeten door MUG.
  • Quickscan (bureaustudie), de kaden met stabiliteitsproblemen worden in een quickscan (bureaustudie) beschouwd en gerapporteerd door de medewerkers van Milieu en Archeologie.
  • Noteren bijzonderheden in een veldcomputer, alle locaties worden bezocht en de bijzonderheden worden digitaal genoteerd in een veldcomputer, als input voor de op te stellen ontwerpen en bestekken.
  • Ontwerpen versterking dijken, de ontwerpen voor de versterking worden door MUG Ingenieursbureau uitgewerkt en na goedkeuring van het Waterschap worden deze ontwerpen uitgewerkt in meerdere contracten op RAW basis.
  • Begeleiden aanbesteding, ook de aanbestedingen worden door MUG Ingenieursbureau begeleid.
  • Directievoering, in de realisatiefase verzorgt MUG Ingenieursbureau de directievoering en toezicht op de uitvoering voor het Waterschap.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl