Werken bij
Ontwikkeling Mercuriushof in Assen

Bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, milieukundige begeleiding en advies

Tegen het centrum van Assen, langs Het Kanaal, ontwikkelt Geveke Bouw & Ontwikkeling nieuwe woonruimte. Op de plek waar lange tijd een schoolgebouw heeft gestaan, worden woningen en een appartementencomplex gebouwd. In opdracht van Geveke Bouw & Ontwikkeling is MUG Ingenieursbureau betrokken bij het voortraject van de ontwikkeling en tijdens de graafwerkzaamheden ten behoeve van de sloop en bouw. Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen is bodemonderzoek uitgevoerd.

In het verleden is er stortmateriaal op de locatie aangebracht (met name puin en gruisachtige materialen), waarbij bodemverontreinigingen zijn ontstaan. Tijdens het bodemonderzoek is ook de omvang van de aanwezige bodemverontreinigingen in kaart gebracht. Tijdens de ontwikkelwerkzaamheden zijn en worden de bodemverontreinigingen gesaneerd. Hierbij heeft MUG Ingenieursbureau een adviesrol en voeren wij de milieukundige begeleiding uit. Ook hebben wij het vergunningstraject voorafgaand aan de uitvoering van de sanering verzorgd. Verder bleek dat er mogelijk archeologische resten en waarden aanwezig waren in de bodem. Om hier een beter beeld van te krijgen, is door ons bureau een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Meer weten?

Arno Wegman

Senior projectleider Milieu
T. 0594 55 24 44
E. awegman@mug.nl

Werkzaamheden

  • Verkennend en nader bodemonderzoek;
  • Advisering over de verontreinigingssituatie en grondstromen;
  • Opstellen en indienen BUS-melding voor de uitvoering van de bodemsanering;
  • Milieukundige begeleiding van en advisering omtrent de bodemsanering;
  • Opstellen BUS-evaluatieverslag van de bodemsanering;
  • Archeologisch proefsleuvenonderzoek.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl