Werken bij
Nieuwe Poelwegh in Groningen teruggevonden

Weg uit de 17e eeuw gevonden in plangebied voor studentenappartementen

Bij onderzoek op het perceel op de hoek van de Oostersingel en de Nieuweweg te Groningen is door de archeologen van MUG Ingenieursbureau het restant van een oude weg gevonden. De oude weg is per toeval aangetroffen tijdens het archeologisch begeleiden van graafwerkzaamheden. Na het aantreffen van de weg is er onderzocht welke weg dit zou moeten zijn, hier kwamen de ingenieurs van MUG erachter dat de weg die aangetroffen is de Nieuwe Poelwegh moest zijn. Deze weg was in gebruik van de 17e tot het begin van de 19e eeuw.

De weg loopt min of meer parallel aan de huidige Nieuweweg en bestaat uit een wegdek van veldkeien met hieronder een laag lemig zand. Op de veldkeien ligt een laag straatvuil met hierin vondst materiaal (aardewerk, dierlijk bot). In één van de profielen die door de weg zijn aangelegd is te zien dat de weg aan de zuidkant een houten afbakening had. Op een aantal plekken was het verzakte wegdek opgevuld met baksteenpuin.

De weg ligt op de gedempte gracht van de 16e-eeuwse Schuitenschuiversschans, die op deze locatie al eerder is onderzocht.

Bij bestudering van historische kaarten blijkt dat de weg staat aangegeven op de kaart uit 1643, gemaakt door Haubois. Het gaat om de Nieuwe Poelwegh en deze dateert dus uit de 17e eeuw. De huidige Nieuweweg heette destijds de Nieuwe Poelstraat, de huidige straat Achterom is een klein restant van de Nieuwe Poelwegh. Op de kadastrale minuut van 1832 staat de Nieuwe Poelwegh niet meer weergegeven en is de locatie waar de weg lag bebouwd. De weg heeft dus hooguit 200 jaar bestaan.

In de 16e eeuw lag in het plangebied een gracht van de Schuitenschuiversschans. Nadat deze gedempt was, werd het gebied vanaf de 17e eeuw bebouwd en lag hier dus ook een tijd de Nieuwe Poelwegh. Het noordelijk deel van het plangebied deed dienst als tuinen. In de oude tuinaarde worden veel vondsten gevonden door de archeologen van MUG Ingenieursbureau,  vooral aardewerk en metalen voorwerpen (munten, gespen etc.). Bij de komende graafwerkzaamheden wordt er deels zo diep ontgraven dat de top van het dekzand (dat onder de oude gracht ligt) onderzocht kan gaan worden. Dat ligt op ongeveer twee meter onder het maaiveld en hier kunnen zelfs nog sporen uit de prehistorie worden verwacht.

De Nieuwe Poelwegh is bijzonder goed bewaard gebleven en wordt voor een deel in de bodem behouden.

Op het plangebied wordt een groot woonblok met studentenappartementen gebouwd. Hiervoor wordt het hele plangebied afgegraven, op sommige plekken tot wel 4 meter onder het maaiveld (tbv. van een fietsenkelder en een liftschacht). De bouwactiviteiten zijn momenteel in volle gang. Vanaf volgende week gaan de archeologen van MUG Ingenieursbureau waarschijnlijk weer daarheen om de laatste graafwerkzaamheden te begeleiden.

Opdrachtgever/uitvoerder van dit project is Plegt-Vos. 

 

 

Meer weten?

Miranda de Wit

Senior KNA-archeoloog
T. 0594 55 24 23
E. mdewit@mug.nl

Werkzaamheden

  • Bij bestudering van historische kaarten blijkt dat de weg staat aangegeven op de kaart uit 1643, gemaakt door Haubois.
  • De oude weg is per toeval aangetroffen tijdens het archeologisch begeleiden van graafwerkzaamheden als voorbereidingen voor de bouw van studentenwoningen.
  • Bij de komende graafwerkzaamheden wordt er deels zo diep ontgraven dat de top van het dekzand (dat onder de oude gracht ligt) onderzocht kan gaan worden. Dat ligt op ongeveer twee meter onder het maaiveld en hier kunnen zelfs nog sporen uit de prehistorie worden verwacht.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl