Werken bij
Nieuwe Poelwegh in Groningen teruggevonden

Weg uit de 17e eeuw gevonden in plangebied voor studentenappartementen

Bij onderzoek op het perceel op de hoek van de Oostersingel en de Nieuweweg te Groningen is door de archeologen van MUG Ingenieursbureau het restant van een oude weg gevonden. De oude weg is per toeval aangetroffen tijdens het archeologisch begeleiden van graafwerkzaamheden. Na het aantreffen van de weg is er onderzocht welke weg dit zou moeten zijn, hier kwamen de ingenieurs van MUG erachter dat de weg die aangetroffen is de Nieuwe Poelwegh moest zijn. Deze weg was in gebruik van de 17e tot het begin van de 19e eeuw.

De weg loopt min of meer parallel aan de huidige Nieuweweg en bestaat uit een wegdek van veldkeien met hieronder een laag lemig zand. Op de veldkeien ligt een laag straatvuil met hierin vondst materiaal (aardewerk, dierlijk bot). In één van de profielen die door de weg zijn aangelegd is te zien dat de weg aan de zuidkant een houten afbakening had. Op een aantal plekken was het verzakte wegdek opgevuld met baksteenpuin.

De weg ligt op de gedempte gracht van de 16e-eeuwse Schuitenschuiversschans, die op deze locatie al eerder is onderzocht.

Bij bestudering van historische kaarten blijkt dat de weg staat aangegeven op de kaart uit 1643, gemaakt door Haubois. Het gaat om de Nieuwe Poelwegh en deze dateert dus uit de 17e eeuw. De huidige Nieuweweg heette destijds de Nieuwe Poelstraat, de huidige straat Achterom is een klein restant van de Nieuwe Poelwegh. Op de kadastrale minuut van 1832 staat de Nieuwe Poelwegh niet meer weergegeven en is de locatie waar de weg lag bebouwd. De weg heeft dus hooguit 200 jaar bestaan.

In de 16e eeuw lag in het plangebied een gracht van de Schuitenschuiversschans. Nadat deze gedempt was, werd het gebied vanaf de 17e eeuw bebouwd en lag hier dus ook een tijd de Nieuwe Poelwegh. Het noordelijk deel van het plangebied deed dienst als tuinen. In de oude tuinaarde worden veel vondsten gevonden door de archeologen van MUG Ingenieursbureau,  vooral aardewerk en metalen voorwerpen (munten, gespen etc.). Bij de komende graafwerkzaamheden wordt er deels zo diep ontgraven dat de top van het dekzand (dat onder de oude gracht ligt) onderzocht kan gaan worden. Dat ligt op ongeveer twee meter onder het maaiveld en hier kunnen zelfs nog sporen uit de prehistorie worden verwacht.

De Nieuwe Poelwegh is bijzonder goed bewaard gebleven en wordt voor een deel in de bodem behouden.

Op het plangebied wordt een groot woonblok met studentenappartementen gebouwd. Hiervoor wordt het hele plangebied afgegraven, op sommige plekken tot wel 4 meter onder het maaiveld (tbv. van een fietsenkelder en een liftschacht). De bouwactiviteiten zijn momenteel in volle gang. Vanaf volgende week gaan de archeologen van MUG Ingenieursbureau waarschijnlijk weer daarheen om de laatste graafwerkzaamheden te begeleiden.

Opdrachtgever/uitvoerder van dit project is Plegt-Vos. 

 

 

Meer weten?

Miranda de Wit

Senior archeoloog
T. 0594 55 24 23
E. mdewit@mug.nl

Werkzaamheden

  • Bij bestudering van historische kaarten blijkt dat de weg staat aangegeven op de kaart uit 1643, gemaakt door Haubois.
  • De oude weg is per toeval aangetroffen tijdens het archeologisch begeleiden van graafwerkzaamheden als voorbereidingen voor de bouw van studentenwoningen.
  • Bij de komende graafwerkzaamheden wordt er deels zo diep ontgraven dat de top van het dekzand (dat onder de oude gracht ligt) onderzocht kan gaan worden. Dat ligt op ongeveer twee meter onder het maaiveld en hier kunnen zelfs nog sporen uit de prehistorie worden verwacht.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl