Werken bij
Natuurgebied Bouwepet geschikt maken voor waterberging

Van planvoorbereiding tot aanbesteding

Het klimaat verandert. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast en watertekort in de noordelijke provincies groter. In de studie ‘Droge Voeten 2050’ is onderzocht welke maatregelen we moeten nemen om de wateroverlast tot 2050 te kunnen tegengaan. De provincies en de waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor die maatregelen.

In het kader van deze opgave gaat Wetterskip Fryslân ca 1500 hectare extra waterberging inrichten, deels in aanliggende natuurgebieden langs de boezem. Zo zal ook het natuurgebied Bouwepet – Oost, waar It Fryske Gea de beheerder van is, ingericht worden als waterbergingsgebied.

Om dit te kunnen realiseren is MUG Ingenieursbureau geselecteerd om de conditionerende onderzoeken uit te voeren, een ontwerp te maken en uiteindelijk een uitvoeringscontract op te stellen om het gebied geschikt te maken als waterberging.. Een mooie opdracht voor alle afdelingen van MUG Ingenieursbureau.

Kwalitatieve integrale aanpak van MUG Ingenieursbureau

Zo is onder andere milieukundig en archeologisch onderzoek uitgevoerd. Omdat de bestaande lokale kering opgehoogd zal worden en er een waterinlaatconstructie en een vispassage gerealiseerd zal worden, is het natuurgebied rondom volledig 3D ingemeten door de afdeling Geo-Info. Onze partner Altenburg & Wymenga heeft het ecologisch onderzoek voor rekening genomen.  Aan de hand van alle onderzoeken wordt door de afdeling Infra, Water & Natuur een 3D-ontwerp gemaakt. Daarnaast is MUG Ingenieursbureau verantwoordelijk voor het opstellen van het contract en de aanbesteding.

Online projectportaal

Alle inventarisaties van de onderzoeken zijn beschikbaar in een projectportaal (ArcGIS Online). Zo zijn alle uitdagingen goed in beeld en is er een online interactieve kaart beschikbaar. Via de collectorsapp zijn in het veld aantekeningen en foto’s gemaakt met een tablet met GPS-locaties. In de kaart, ook wel webmap genoemd, kunnen deze aantekeningen en foto’s op kantoor gebruikt worden voor onder andere verdere analyses en het opstellen van rapportages. De webmap voorziet alle betrokken partijen, zoals opdrachtgever, aannemers en bewoners van alle relevante informatie.

In 2019 vinden alle voorbereidende werkzaamheden plaats zodat in 2020 de uitvoering gerealiseerd kan worden.

 

Meer weten?

Peter

Peter van Heusden

Senior projectleider Infra, Water & Natuur
T. 06 11 40 37 33
E. pvanheusden@mug.nl

Werkzaamheden

  • Landmeetkundige werkzaamheden;
  • Archeologisch onderzoek;
  • Onderzoek kabels en leidingen en contact met nutsbedrijven;
  • Historisch verkennend onderzoek naar niet-gesprongen explosieven;
  • Civieltechnisch en milieukundig bodemonderzoek;
  • Quickscan Flora & Fauna;
  • Ontwerp, contract en aanbesteding.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl