Werken bij
Milieukundige begeleiding bodemsanering in Bierum

Voormalige stortplaats

De zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl voldoet momenteel niet aan de veiligheidsnorm in het kader van de hoogwaterbescherming. Daarom gaat het waterschap Noorderzijlvest de zeedijk verbeteren. Momenteel werkt het waterschap Noorderzijlvest aan de uitvoeringsplannen voor de versterking van de Waddenzeedijk dan wel is de uitvoering gestart. De voormalige stortplaats Bierum vormt een obstakel voor de dijkversterking. Daarom is in gezamenlijk overleg tussen de gemeente Delfzijl, provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest besloten dat voorafgaand aan de dijkversterking de stortplaats wordt gesaneerd. Penvoerder in deze is de gemeente Delfzijl. In opdracht van de gemeente Delfzijl voert MUG Ingenieursbureau de milieukundige begeleiding uit van de bodemsanering en de bijkomende advisering.

De voormalige stortplaats te Bierum. In de jaren ’30 van de vorige eeuw heeft de gemeente op de locatie Nieuwstad te Bierum een hinderwetvergunning verleend voor de oprichting van een stortplaats voor huishoudelijk afval. Rond de jaren ’70 is de stortplaats afgedekt met grond en in gebruik genomen als camping. Rond de eeuwwisseling bleek de bodem verontreinigd te zijn.

Het betreft een mooi project waarbij vele partijen betrokken zijn en in goede harmonie samengewerkt wordt. Wij zijn er dan ook trots op hier onze kennis en ervaring te mogen toepassen.

Meer weten?

Rabbe Vedder

Senior Projectleider Milieu
T. 0594 55 24 20
E. rvedder@mug.nl

Werkzaamheden

  • Als gevolg van de verontreiniging is besloten de camping te ontmantelen, de bovenlaag af te graven en aan te vullen met grond.
  • In totaal komt er circa 15.000 m3 grond/stortmateriaal vrij die op verantwoorde wijze wordt afgevoerd.
  • De verontreinigde grond wordt vervangen door schone grond die fysisch voldoet waarop een deel van de verbrede dijk aangelegd kan worden.
  • De rest van het terrein wordt opnieuw ingericht met een nieuwe toegangsweg naar aanwonenden en met bos.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl