Werken bij
Inventarisatie Areaalgegevens provinciale busbanen Noord-Holland

Actualisatie en inwinning van data

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft MUG ingenieursbureau een project uitgevoerd om de topografische-  en paspoortgegevens (Areaalgegevens) van een aantal busbanen, in beheer bij provincie Noord-Holland, te inventariseren en te actualiseren. Provincie Noord-Holland dient te beschikken over juiste en actuele geografische informatie van het areaal dat zij in beheer heeft. Voor wat betreft de provinciale busbanen, kon de provincie niet beschikken over gegevens die aan de daartoe gestelde eisen voldeden. De gegevens hebben betrekking op zaken als openbare verlichting, straatmeubilair, verkeersregelinstallaties, bebording, geleiderails en haltevoorzieningen langs provinciale busbanen en aanliggende haltes.

Tijdens de inventarisatie is gebruik gemaakt van Carlson SurvPC op een Leica CS35 Windows Tablet PC, in combinatie met een Leica GS14 GNSS smart antenne. Met deze combinatie was het eenvoudig mogelijk om rechtstreeks in een door provincie Noord Holland ‘uitgecheckte’ Esri geodatabase mutaties (zowel geometrisch als administratief) door te voeren, dubbele objecten als ‘te verwijderen’ aangeven of volledig nieuwe objecten, inclusief noodzakelijke attribuutgegevens, in te winnen.

Omdat afsluiting van de tunnels in de te inventariseren busbanen niet wenselijk was om de veiligheid van de landmeters te garanderen, zijn de gegevens in de tunnels voor zover als mogelijk ingewonnen uit puntenwolken verkregen door mobiele laserscanning.

Werkzaamheden

  • Actualisatie Areaalgegevens.
  • GIS-gerichte inwinning van data van nieuwe en gewijzigde objecten.
  • Controleren, corrigeren en aanvullen van bestaande objectgegevens.
  • Verwijderen van dubbele objectgegevens.
  • Landmeetkundige werkzaamheden (inwinning topografische gegevens nieuwe en gewijzigde haltes OV).
  • Inwinning uit puntenwolken (mobiele laserscanning).

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl