Werken bij
Inrichting natuurgebied Koningsdiep

Beekdalherstel en bouw uitkijktoren

In opdracht van provincie Fryslân is de inrichting van het natuurgebied in de Hemrikkerscharren-Zuid is voltooid. Het gaat om 81,3 hectare nieuwe natuur. De herinrichting van het Alddjip en het beekdal is de belangrijkste opgave van de gebiedscommissie Koningsdiep. Het Alddjip is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (hiervoor bekend als de Ecologische Hoofdstructuur). Ook geldt de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de beek. Dit is een richtlijn die de kwaliteit van het water in rivieren, kustwater en beken waarborgt.

Met de inrichting van de beek komt er nieuwe natuur waarbij het water in de beek meer ruimte krijgt. Eén van de oude beekkronkels van het Alddjip is uitgegraven en ook de waterhuishouding is aangepast. In dit gebied kan zich nieuwe natuur ontwikkelen.

Om de nieuwe natuur te kunnen beleven is een uitkijktoren in de inrichtingsplannen opgenomen. Leerlingen van basisschool de Bôge maakten in 2017 schetsen voor een uitkijktoren die in het gebied komt te staan. Studenten van ROC Friese Poort uit Drachten werkten deze schetsen met ondersteuning van MUG  verder uit en bouwden de toren gezamenlijk met  aannemer De Boer uit Hemrik. Staatsbosbeheer leverde hiervoor het hout en het materieel.

MUG Ingenieursbureau heeft de conditionerende onderzoeken voor rekening genomen. De afdeling Infra, Water & Natuur heeft verder de aanvraag van de vergunningen, de bestekvoorbereiding, de constructieberekeningen en het opstellen van het 3D-model van de uitkijktoren voor rekening genomen. Daarnaast heeft MUG Ingenieursbureau de leerlingen van het ROC Friese Poort ondersteuning gegeven en begeleid bij het maken van een begroting, planning en een Veiligheid- en Gezondheidsplan.

Op woensdag 3 juli 2019 werd de toren feestelijk geopende door leerlingen van basisschool de Bôge en ROC Friese Poort Drachten, samen met gedeputeerde Douwe Hoogland, Jelser Kiestra van Staatsbosbeheer, Otto van der Galiën van Wetterskip Fryslan en Tineke Jagersma, voorzitter van de gebiedscommissie Koningsdiep.

Meer nieuws over dit project:

Omrop Fryslân

Sa! Media

Meer weten?

Joris de Winter

Senior projectleider Infra, Water & Natuur
T. 0594 55 24 20
E. jdewinter@mug.nl

Werkzaamheden

  • Conditionerende onderzoeken;
  • De aanvraag van vergunningen;
  • Besteksvoorbereiding, constructievoorbereidingen en het opstellen van het 3D-model van de uitkijktoren;
  • Ondersteuning geven aan de leerlingen van het ROC Friese Poort en hen begeleiden bij het maken van een begroting, planning en een Veiligheid- en Gezondheidsplan.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl