Werken bij
Herstel eendenkooien in Friesland

herstel eendenkooien

In totaal hebben in Nederland langs de randen van de Waddenzee zeker 142 eendenkooien gelegen. Daarvan zijn er nog 29 over. Hiervan wil men 24 herstellen, verspreid over het Waddengebied. 16 van deze kooien zijn gelegen in provincie Friesland, waarvan het herstel van 14 door Landschapsbeheer Friesland worden voorbereid. Landschapsbeheer Friesland heeft MUG Ingenieursbureau gevraagd om hen te ondersteunen bij de voorbereiding van de verschillende werkzaamheden.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit onder meer het uitbaggeren van de plas, het herstellen van beschoeiingen, afzetten van het kooibos of herstel van vangpijpen, schermen en kooihuis. Een aantal kooien krijgt een nieuwe functie. Voor andere kooien volstaan eenmalige herstelmaatregelen en optimalisatie van de inrichting.

De herstelde eendenkooien kunnen worden ingezet als aantrekkelijke, streekeigen toeristische attractie voor het Waddengebied. Om die kans te benutten, willen de initiatiefnemers van dit project komen tot een ‘Kongsi van de kooi‐eend’: een sterk netwerk dat zorgt voor een goede afstemming tussen de functies van kooien in een aantal deelgebieden. Elke kooi krijgt een eigen specialiteit. Samen vertellen ze het verhaal van de eendenkooi in het Waddengebied.

Meer weten?

Wiebe Bouma

Afdelingshoofd Infra, Water & Natuur
T. 0594 55 24 48
E. wbouma@mug.nl

Werkzaamheden

In samenwerking met Landschapsbeheer Friesland bereidt MUG Ingenieursbureau het herstel van 14 eendenkooien langs de Friese Waddenkust voor. MUG is betrokken vanaf het bepalen van de scope tot en met de begeleiding van de uitvoering.

  • Bepalen scope van het project, in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland.
  • Inventarisatie 14 eendenkooien, samen met Landschapsbeheer Friesland en kooibeheerder. Verwerken bevindingen in een beeldende rapportage
  • Uitvoeren landmeetkundige werkzaamheden bij een aantal kooien.
  • Uitvoeren milieukundig onderzoek, bepalen hoeveelheden en kwaliteit bagger/slib.
  • Aanvragen benodigde vergunningen (waaronder NB-wet, aanlegvergunning).
  • Opstellen ontwerp-/bestektekeningen en opstellen bestekken en werkomschrijvingen.
  • Begeleiding aanbestedingstraject, meervoudig onderhands.
  • Begeleiding uitvoering werkzaamheden door directievoering en toezicht.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl