Werken bij
Archeologische begeleiding aanleg nieuwe riolering in centrum Grou

Boomstamgraf bij aanleg riolering centrum Grou

Tijdens de aanleg van nieuwe riolering onder het Halbertsmaplein in Grou (Friesland) is een zeldzaam boomstamgraf gevonden.

Archeologische begeleiding

Voorafgaand aan de start van de rioleringswerkzaamheden hebben bureauonderzoek en booronderzoek plaatsgevonden. Uit deze onderzoeken bleek dat er terplagen verwacht worden. Een terp is archeologisch interessant aangezien het een menselijke ophoging betreft. Hierin worden resten van eerdere bewoning verwacht. Uit historische gegevens van de locatie van de werkzaamheden werden een insteekhaven en een korenmolen verwacht. Met begravingen was echter geen rekening gehouden. Het Halbertsmaplein ligt namelijk te ver van de kerk van Grou en bovendien was de aanwezigheid van een grafveld niet bekend. De verwachte insteekhaven is teruggevonden in de vorm van een kademuur en dempingspakketten. Van deze haven is ook een oudere fase teruggevonden, zonder kademuur. Resten van de molen zijn nog niet gevonden.

Boomstamgraf

Boomkistgraven kwamen in de mode in de vroege middeleeuwen, de overgangstijd van het oude heidense geloof naar het christendom. Christelijke graven zijn vaak herkenbaar aan hun oost-westrichting, maar dat is hier niet het geval, het graf ligt noord-zuid. Het is daarom aannemelijk dat het hier een persoon uit de late heidense periode betreft. De kist was afgedekt met een “geweven” mat gemaakt van twijgen. Rond de voeten lagen kleine stukken leer. Onderzoek moet aantonen welk soort boom gebruikt is. Ook wordt het geslacht van de dode later bepaald. Het graf dateert uit de vroege middeleeuwen (eind 7e tot begin 10e eeuw). Het kan gaan om een solitair graf dat op het erf van een woning heeft gelegen of om een grafveld. In dat geval is het te verwachten dat er meerdere graven aangetroffen worden.

Rioleringswerkzaamheden

De rioleringswerkzaamheden duren tot eind maart. Bij alle gravende werkzaamheden is een archeoloog van MUG Ingenieursbureau aanwezig. De rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd door Jansma Drachten B.V.

Media

Huis aan huis Leeuwarden – “Archeologische vondst Halbertsmaplein Grou

De Grouster – “Vroeg middeleeuws graf gevonden onder plein

Leeuwarder Courant – “Skelet in boomkist onder plein in Grou

 

 

Meer weten?

Elma Schrijer

Projectleider Archeologie
T. 0594 55 24 55
E. eschrijer@mug.nl

Werkzaamheden

  • Voorafgaand aan de start van de rioleringswerkzaamheden hebben bureauonderzoek en booronderzoek plaatsgevonden.
  • Archeologische begeleiding tijdens de rioleringswerkzaamheden.
  • Archeologische opgraving van de unieke vondst en aanvullend onderzoek en datering van het graf.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl