Werken bij
Archeologische begeleiding aanleg nieuwe riolering in centrum Grou

Boomstamgraf bij aanleg riolering centrum Grou

Tijdens de aanleg van nieuwe riolering onder het Halbertsmaplein in Grou (Friesland) is een zeldzaam boomstamgraf gevonden.

Archeologische begeleiding

Voorafgaand aan de start van de rioleringswerkzaamheden hebben bureauonderzoek en booronderzoek plaatsgevonden. Uit deze onderzoeken bleek dat er terplagen verwacht worden. Een terp is archeologisch interessant aangezien het een menselijke ophoging betreft. Hierin worden resten van eerdere bewoning verwacht. Uit historische gegevens van de locatie van de werkzaamheden werden een insteekhaven en een korenmolen verwacht. Met begravingen was echter geen rekening gehouden. Het Halbertsmaplein ligt namelijk te ver van de kerk van Grou en bovendien was de aanwezigheid van een grafveld niet bekend. De verwachte insteekhaven is teruggevonden in de vorm van een kademuur en dempingspakketten. Van deze haven is ook een oudere fase teruggevonden, zonder kademuur. Resten van de molen zijn nog niet gevonden.

Boomstamgraf

Boomkistgraven kwamen in de mode in de vroege middeleeuwen, de overgangstijd van het oude heidense geloof naar het christendom. Christelijke graven zijn vaak herkenbaar aan hun oost-westrichting, maar dat is hier niet het geval, het graf ligt noord-zuid. Het is daarom aannemelijk dat het hier een persoon uit de late heidense periode betreft. De kist was afgedekt met een “geweven” mat gemaakt van twijgen. Rond de voeten lagen kleine stukken leer. Onderzoek moet aantonen welk soort boom gebruikt is. Ook wordt het geslacht van de dode later bepaald. Het graf dateert uit de vroege middeleeuwen (eind 7e tot begin 10e eeuw). Het kan gaan om een solitair graf dat op het erf van een woning heeft gelegen of om een grafveld. In dat geval is het te verwachten dat er meerdere graven aangetroffen worden.

Rioleringswerkzaamheden

De rioleringswerkzaamheden duren tot eind maart. Bij alle gravende werkzaamheden is een archeoloog van MUG Ingenieursbureau aanwezig. De rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd door Jansma Drachten B.V.

Media

Huis aan huis Leeuwarden – “Archeologische vondst Halbertsmaplein Grou

De Grouster – “Vroeg middeleeuws graf gevonden onder plein

Leeuwarder Courant – “Skelet in boomkist onder plein in Grou

 

 

Meer weten?

Elma Schrijer

Projectleider Archeologie
T. 0594 55 24 55
E. eschrijer@mug.nl

Werkzaamheden

  • Voorafgaand aan de start van de rioleringswerkzaamheden hebben bureauonderzoek en booronderzoek plaatsgevonden.
  • Archeologische begeleiding tijdens de rioleringswerkzaamheden.
  • Archeologische opgraving van de unieke vondst en aanvullend onderzoek en datering van het graf.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Participaties

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
GeoBORG

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG Ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. Gezamenlijk hebben deze bedrijven jarenlange ervaring met alle onderdelen van de BGT (inwinnen, transitie, beheer, ICT, koppelingen). GeoBORG kan de BGT taken compleet ontzorgen, maar ook onderdelen van het takenpakket. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). De dienst biedt de bronhouder naast de data ook de mogelijkheid voor de verplichte zelfevaluatie.

GeoBORG
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl