Werken bij
Archeologisch proefsleuvenonderzoek rondweg Hemelum

Archeologisch boor- en proefsleuvenonderzoek

Voor de nieuw aan te leggen rondweg ten zuiden van Hemelum heeft MUG Ingenieursbureau een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân. Van tevoren was de verwachting dat hier sporen aangetroffen konden worden van het Benedictijner Sint Nicolaasklooster dat van het midden van de 13e eeuw tot circa 1580 vlakbij de geplande rondweg lag. In het westelijke deel van het onderzoeksgebied is een vrij gave podzolgrond aanwezig en is een middelhoge kans op archeologische sporen uit de periode steentijd tot en met bronstijd.

Meer weten?

Miranda de Wit

Senior archeoloog
T. 0594 55 24 23
E. mdewit@mug.nl

Werkzaamheden

Om deze verwachtingen te onderzoeken, is in een deel van het gebied een booronderzoek uitgevoerd en op twee plekken een proefsleuf. Dicht bij het kloosterterrein zijn verschillende archeologische sporen aangetroffen, bestaande uit grote leemwinningskuilen, greppels, (paal)kuilen en uit een restant van een fundering. Deze dateren op basis van het vondstmateriaal uit de late middeleeuwen (13e tot 15e eeuw) en kunnen te relateren zijn aan activiteiten op en rond het kloosterterrein van het Sint Nicolaasklooster. We hebben geadviseerd een vlakdekkende opgraving uit te voeren op het deel van het kloosterterrein dat door de aanleg van de ringweg verstoord wordt.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl