Werken bij
Archeologisch onderzoek Markt Dokkum

herinrichting de Markt

Afgelopen november zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de Markt te Dokkum begonnen. Opdrachtgever hiervoor is DDFK-gemeenten. Aangezien de Markt een beschermd archeologisch Rijksmonument is, moeten alle werkzaamheden op de Markt worden uitgevoerd onder archeologische begeleiding. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door Marlies van Kruining van de afdeling Archeologie van MUG Ingenieursbureau.

Herinrichting de Markt

De Markt van Dokkum wordt opnieuw ingericht. Het oude kunstwerk is gesloopt en er wordt een ijsfontein geplaatst. Behalve de fontein wordt ook de riolering vervangen en de inrichting van het plein veranderd volledig. De helft van de parkeervakken verdwijnt en in plaats daarvan wordt een gezellig plein aangelegd met bomen, bankjes etc. Voor alle graafwerkzaamheden worden de archeologen van MUG Ingenieursbureau ingezet.  De markt in Dokkum ligt namelijk vol met archeologie. Het hele marktplein en de omliggende straten is één groot kerkhof. Tot circa 1830 is hier begraven. De insteek is dan ook zo min mogelijk ‘nieuwe’ gaten te graven en bijvoorbeeld de nieuwe rioolbuizen op dezelfde plek te leggen als de oude. Op die manier hoeft er minder opgegraven te worden. Soms kan de nieuwe buis niet op de plaats van de oude rioolbuis liggen en moet een nieuwe sleuf worden gegraven. In die smalle sleuven liggen de skeletten zij aan zij in soms lagen van vier begravingen boven elkaar. De beperkte werkruimte maakt het  opgraven hiervan niet altijd makkelijk.

Graven 

Over het hele marktplein ligt een puinlaag. Deze puinlaag is ontstaan na de Waalse Furie aan het eind van de 16e eeuw. Het marktplein is er als het ware mee opgehoogd en geëgaliseerd. In de puinlaag zijn ook mensen begraven. Deze graven dateren dus van na de Furie. De begravingen in de klei eronder, van voor de Furie. Opvallend is dat de bovenste graven direct onder de puinlaag meestal niet meer intact zijn. Het zijn vaak beenderkuilen, waarbij de botten van meerdere graven bij elkaar zijn herbegraven. Soms zijn de herbegravingen netjes in een kist gestopt. Een opvallend voorbeeld is een kinderkist met de beenderen van een volwassene erbovenop gestapeld (zie foto van de kist).

Historie de Markt Dokkum

De Markt is een beschermd archeologisch Rijksmonument en ligt op de dorpsterp van Dokkum, die uit de middeleeuwen stamt. Op de Markt heeft vanaf de 8e eeuw een kerk gestaan. Dit betrof in eerste instantie een houten kerk die omstreeks 1000 na Chr. werd opgevolgd door een kleine tufstenen kerk. Naast deze tufstenen kerk werd in de 11e eeuw de Bonifatiuskerk gebouwd, een abdijkerk. Beide kerken stonden eeuwenlang naast elkaar op de Markt. In de 16e eeuw werden beide kerken afgebroken en met het vrijgekomen materiaal is de huidige Martinuskerk gebouwd.

De werkzaamheden op de Markt duren nog tot het voorjaar.

Media

https://www.in-dokkum.nl/content/archeologen-kijken-mee-boring-markt-ijsfontein/ 

https://www.omropfryslan.nl/nijs/788222-bylden-op-markt-yn-dokkum-sloopt-foar-iisfontein

Meer weten?

Elma Schrijer

Projectleider Archeologie
T. 0594 55 24 55
E. eschrijer@mug.nl

Werkzaamheden

  • Op vrijdag 8 december jl. zijn op de locatie van de toekomstige ijsfontein twee diepe steekboringen gezet, tot 6 m diepte, om de volledige bodemopbouw van de dorpsterp van Dokkum te kunnen onderzoeken. Deze boringen zijn gedaan door Poelsema uit Vollenhove.
  • In februari is het bestaande kunstwerk Vitae gesloopt om plaats te maken voor de ijsfontein van het project 11Fountains. Onder het kunstwerk in al verstoorde grond zijn grote veldkeien (meter doorsnede) aangetroffen die mogelijk afkomstig kunnen zijn van een eerder kerkgebouw dan de omstreeks 1200 gebouwde Bonifatiuskerk.
  • Het project is ondertussen al een eind op weg. Het noordelijke deel van de markt is klaar; de bestrating is weer aangelegd en de auto’s kunnen er weer parkeren. Op het zuidelijke deel van de markt en ter hoogte van de kerk wordt nog hard gewerkt. Hier zijn de funderingen van de fontein en het gat voor de koelinstallatie (het wordt immers een ijsfontein) gerealiseerd. Wat nog rest voor de archeologen is de begeleiding van de aanleg van onder andere enkele rioolsleuven, gaten voor lichtmasten en boomplantgaten.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl