Werken bij
Archeologisch onderzoek Markt Dokkum

herinrichting de Markt

Afgelopen november zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de Markt te Dokkum begonnen. Opdrachtgever hiervoor is DDFK-gemeenten. Aangezien de Markt een beschermd archeologisch Rijksmonument is, moeten alle werkzaamheden op de Markt worden uitgevoerd onder archeologische begeleiding. Deze begeleiding wordt uitgevoerd door Marlies van Kruining van de afdeling Archeologie van MUG Ingenieursbureau.

Herinrichting de Markt

De Markt van Dokkum wordt opnieuw ingericht. Het oude kunstwerk is gesloopt en er wordt een ijsfontein geplaatst. Behalve de fontein wordt ook de riolering vervangen en de inrichting van het plein veranderd volledig. De helft van de parkeervakken verdwijnt en in plaats daarvan wordt een gezellig plein aangelegd met bomen, bankjes etc. Voor alle graafwerkzaamheden worden de archeologen van MUG Ingenieursbureau ingezet.  De markt in Dokkum ligt namelijk vol met archeologie. Het hele marktplein en de omliggende straten is één groot kerkhof. Tot circa 1830 is hier begraven. De insteek is dan ook zo min mogelijk ‘nieuwe’ gaten te graven en bijvoorbeeld de nieuwe rioolbuizen op dezelfde plek te leggen als de oude. Op die manier hoeft er minder opgegraven te worden. Soms kan de nieuwe buis niet op de plaats van de oude rioolbuis liggen en moet een nieuwe sleuf worden gegraven. In die smalle sleuven liggen de skeletten zij aan zij in soms lagen van vier begravingen boven elkaar. De beperkte werkruimte maakt het  opgraven hiervan niet altijd makkelijk.

Graven 

Over het hele marktplein ligt een puinlaag. Deze puinlaag is ontstaan na de Waalse Furie aan het eind van de 16e eeuw. Het marktplein is er als het ware mee opgehoogd en geëgaliseerd. In de puinlaag zijn ook mensen begraven. Deze graven dateren dus van na de Furie. De begravingen in de klei eronder, van voor de Furie. Opvallend is dat de bovenste graven direct onder de puinlaag meestal niet meer intact zijn. Het zijn vaak beenderkuilen, waarbij de botten van meerdere graven bij elkaar zijn herbegraven. Soms zijn de herbegravingen netjes in een kist gestopt. Een opvallend voorbeeld is een kinderkist met de beenderen van een volwassene erbovenop gestapeld (zie foto van de kist).

Historie de Markt Dokkum

De Markt is een beschermd archeologisch Rijksmonument en ligt op de dorpsterp van Dokkum, die uit de middeleeuwen stamt. Op de Markt heeft vanaf de 8e eeuw een kerk gestaan. Dit betrof in eerste instantie een houten kerk die omstreeks 1000 na Chr. werd opgevolgd door een kleine tufstenen kerk. Naast deze tufstenen kerk werd in de 11e eeuw de Bonifatiuskerk gebouwd, een abdijkerk. Beide kerken stonden eeuwenlang naast elkaar op de Markt. In de 16e eeuw werden beide kerken afgebroken en met het vrijgekomen materiaal is de huidige Martinuskerk gebouwd.

De werkzaamheden op de Markt duren nog tot het voorjaar.

Media

https://www.in-dokkum.nl/content/archeologen-kijken-mee-boring-markt-ijsfontein/ 

https://www.omropfryslan.nl/nijs/788222-bylden-op-markt-yn-dokkum-sloopt-foar-iisfontein

Meer weten?

Elma Schrijer

Projectleider Archeologie
T. 0594 55 24 55
E. eschrijer@mug.nl

Werkzaamheden

  • Op vrijdag 8 december jl. zijn op de locatie van de toekomstige ijsfontein twee diepe steekboringen gezet, tot 6 m diepte, om de volledige bodemopbouw van de dorpsterp van Dokkum te kunnen onderzoeken. Deze boringen zijn gedaan door Poelsema uit Vollenhove.
  • In februari is het bestaande kunstwerk Vitae gesloopt om plaats te maken voor de ijsfontein van het project 11Fountains. Onder het kunstwerk in al verstoorde grond zijn grote veldkeien (meter doorsnede) aangetroffen die mogelijk afkomstig kunnen zijn van een eerder kerkgebouw dan de omstreeks 1200 gebouwde Bonifatiuskerk.
  • Het project is ondertussen al een eind op weg. Het noordelijke deel van de markt is klaar; de bestrating is weer aangelegd en de auto’s kunnen er weer parkeren. Op het zuidelijke deel van de markt en ter hoogte van de kerk wordt nog hard gewerkt. Hier zijn de funderingen van de fontein en het gat voor de koelinstallatie (het wordt immers een ijsfontein) gerealiseerd. Wat nog rest voor de archeologen is de begeleiding van de aanleg van onder andere enkele rioolsleuven, gaten voor lichtmasten en boomplantgaten.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl