Werken bij
Verbetering verkeersveiligheid N359

Verhardingsonderzoeken, (water)bodemonderzoeken en archeologische onderzoeken

De N359 is een belangrijke regionale weg door Zuidwest Fryslân. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pakt de provincie Fryslân het stuk tussen Bolsward en Leeuwarden aan. In het kader van deze aanpak worden de kruispunten Bolsward Noord, Burgwerd en Wommels Noord ongelijkvloers gemaakt.

Ter voorbereiding op dit project voert MUG Ingenieursbureau verhardingsonderzoeken, (water)bodemonderzoeken en archeologische onderzoeken uit. Dit om de milieuhygiënische kwaliteit van de aanwezige (water)bodem te bepalen en om de mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende verhardingsmaterialen (asfalt en fundatiemateriaal), baggerspecie en grond vast te stellen. De onderzoeken worden gecombineerd met archeologisch booronderzoek, om te bepalen of er in de te roeren bodem archeologische waarden en restanten aanwezig zijn. Doordat MUG Ingenieursbureau deze disciplines allemaal in huis heeft, zijn wij in staat om het onderzoek gecombineerd uit te voeren. Dit scheelt uiteindelijk voor de opdrachtgever in tijd en kosten.

De voorbereidingen van dit werk zijn belangrijk, omdat de werkzaamheden op een drukke provinciale weg en directe omgeving worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan afstemming met de wegbeheerder, communicatie met de bewoners en het treffen van de juiste verkeers- en veiligheidsmaatregelen, inclusief het opstellen van een calamiteitenplan. Voor de verkeers- en veiligheidsvoorzieningen werken wij samen met BUKO.

Op dit moment zijn de werkzaamheden in uitvoering. De onderzoeken worden eind dit jaar opgeleverd, zodat de provincie de resultaten kan gebruiken in de verdere voorbereidingen voor het werk zelf.

Meer weten?

Arno Wegman

Senior projectleider Milieu
T. 0594 55 24 44
E. awegman@mug.nl

Werkzaamheden

  • Verzorging communicatie met omwonenden, afstemming met wegbeheerder en opstellen calamiteiten- en verkeersplan;
  • Asfalt- en fundatiemateriaalonderzoek;
  • (Water)bodemonderzoek;
  • Archeologisch booronderzoek;
  • Toepassen verkeers- en veiligheidsmaatregelen (BUKO).

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl