Werken bij
35 jaar MUG Ingenieursbureau
Ekwadraat en MUG Ingenieurbureau koppelen kennis en kunde
Data-op-orde: een praktische aanpak
Officiële opening archeologisch wandelpark ‘De Vork’ in Haren
Geoweek 2019
Aardbeving Groningen gemeten met sensoren in 5G-pilot
Archeologisch onderzoek in Emmen
SROI in Noord-Holland
Update eigen invoermodule bodeminformatiesysteem
Wie onderhoudt de oevers langs de Friese vaarwegen?
Carlson-software bij inwinnen van data
Unieke archeologische vondst in Ee
Natuurgebied Bouwepet geschikt maken voor waterberging
Milieukundig onderzoek zonnepark Midden-Groningen
Schouwapplicatie voor waterschap HHNK
GIS-tool: de Perspectievenscan voor provincie Fryslân
Inrichting natuurgebied Koningsdiep

Projecten Archeologie

 • Archeologisch onderzoek Kaden Bombay

  • Bureauonderzoek;
  • Archeologische begeleiding;
  • Opgraving.
  Meer informatie
 • Ontwikkeling Mercuriushof in Assen

  • Verkennend en nader bodemonderzoek;
  • Milieukundige begeleiding van en advisering omtrent de bodemsanering;
  • Opstellen BUS-evaluatieverslag van de bodemsanering;
  • Archeologisch proefsleuvenonderzoek.
  Meer informatie
 • Nieuwe Poelwegh in Groningen teruggevonden

  Werkzaamheden:

  • Bureauonderzoek
  • Archeologische begeleiding
  • Opgraving
  Meer informatie
 • Dijkverbetering Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat

  Werkzaamheden:

  • Opzetten en beheer projectportaal
  • Inventarisatie kabels en leidingen
  • Bureauonderzoek NGE
  • Vooronderzoek (water)bodemverontreinigingen
  • Archeologische onderzoek
  • Inventarisatie cultuurhistorie en landschapswaarden
  • Ecologische quickscan en bureaustudie
  Meer informatie

Meer projecten

Projecten Geo-ICT & Geo-Info

 • GIS-tool: de Perspectievenscan voor provincie Fryslân

  • Toepassen van GIS-data van de provincie;
  • Ontwikkeling GIS-tool;
  • Dashboard: visuele inzage in mogelijkheden en kosten.
  Meer informatie
 • Schouwapplicatie voor waterschap HHNK

  • Ontwikkelen tool onderhoudstoewijzing;
  • Inrichten ArcGIS en GeoWeb;
  • Workflows, dashboard en portal;
  • Brievengenerator.
  Meer informatie
 • Koppeling met LAVS voor Actium Wonen

  • Projectleiding
  • Algehele inrichting ArcGIS online
  • Overzetten LAVS-koppeling en huidige GIS-producten
  Meer informatie
 • 5G-pilot in aardbevingsgebied

  • Monitoring trillingen middels sensoren in de Walfriduskerk te Bedum
  • Samenwerking Omnidots en MUG Ingenieursbureau
  Meer informatie

Meer projecten

Projecten Infra, Water & Natuur

 • Inrichting natuurgebied Koningsdiep

  • Conditionerende onderzoeken
  • Vergunningen
  • Besteksvoorbereidingen
  • Constructieberekeningen en opstellen 3D-model uitkijktoren
  • Begeleiding studenten ROC
  Meer informatie
 • Natuurgebied Bouwepet geschikt maken voor waterberging

  • Landmeetkundige werkzaamheden;
  • Archeologisch onderzoek;
  • Civieltechnisch en milieukundig bodemonderzoek;
  • Ontwerp, contract en aanbesteding.
  Meer informatie
 • Nieuwe brug in Baard

  • Projectleiding
  • 3D-visualisatie
  • Milieukundige onderzoeken
  Meer informatie
 • Zuiverende maalkommen en KRW-oevers

  • Milieukundig en archeologisch onderzoek;
  • Geotechnisch onderzoek, het uitvoeren van opstellen van ontwerpen;
  • Opstellen schetsontwerpen;
  • Opstellen RAW-bestek.
  Meer informatie

Meer projecten

Projecten Milieu

 • Milieukundig onderzoek zonnepark Midden-Groningen

  • Historisch vooronderzoek;
  • Verkennend bodemonderzoek;
  • Aangetroffen bodemverontreiniging in kaart brengen;
  • Advisering over de verontreinigingssituatie, graafwerkzaamheden en grondstromen.
  Meer informatie
 • Milieukundig onderzoek Oude Molenbuurt Assen fase 1

  • Historisch vooronderzoek;
  • Verkennend en actualiserend bodemonderzoek;
  • Onderzoek naar de doorlatendheid van de bodem;
  • Opstellen bemalingsadvies;
  • Advies bodemkwaliteit en hergebruikmogelijkheden van grond en materiaalstromen.
  Meer informatie
 • Verbetering verkeersveiligheid N359

  • Asfalt- en fundatiemateriaalonderzoek;
  • (Water)bodemonderzoek;
  • Archeologisch booronderzoek;
  • Toepassen verkeers- en veiligheidsmaatregelen (BUKO).
  Meer informatie
 • Ontwikkeling Mercuriushof in Assen

  • Verkennend en nader bodemonderzoek;
  • Milieukundige begeleiding van en advisering omtrent de bodemsanering;
  • Opstellen BUS-evaluatieverslag van de bodemsanering;
  • Archeologisch proefsleuvenonderzoek.
  Meer informatie

Meer projecten

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl