Werken bij

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Ook leggen we uit hoe gegevens kunnen worden ingezien, gewijzigd of verwijderd. We vinden het belangrijk dat om transparant te zijn en raden aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.a.

a. Visie van Dijkstra Groep op privacy

Persoonsgegevens worden met Dijkstra Groep gedeeld wanneer iemand klant wordt, contact met ons heeft of leverancier is. Denk aan naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres wordt geregistreerd wanneer onze website bezocht wordt. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met een persoon. Zzp-er of eenmanszaak? Dat ziet Dijkstra Groep ook als een persoon omdat het gaat om gegevens die direct of indirect iets over een persoon vertellen.

Wij vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we op het moment dat we persoonsgegevens vragen en via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen, dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met expliciete toestemming.
 • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij persoonsgegevens delen maken we afspraken met derde partijen om ervoor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemenom persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Rechten van individuen respecteren om persoonsgegevens op aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

b. Soort persoonsgegevens

Bij contact met Dijkstra Groep, kan het zijn dat er bepaalde gegevens worden uitgewisseld. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Onderstaand benoemen wij alle mogelijk persoonsgegevens die wij verwerken. We verwerken ze niet altijd allemaal, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het omgaat en de toestemming die we hebben.

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • cv
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • leeftijd
 • motivatiebrief
 • NAW-gegevens
 • Opleidingsniveau
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer
 • Overige persoonlijke informatie wordt toegestuurd via e-mail en wij registeren voor het beantwoorden van vragen of behandelen van klachten.

c. Waarom slaan we persoonsgegevens op?

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten worden gebruikt):

 • Het uitvoeren van een overeenkomst
 • Afstemming om mogelijke klanten te beoordelen.
 • Voldoen aan een wettelijke verplichten, dit kan zijn omdat het moet voor de belasting, toezichthouders of andere voorschriften.
 • Verwerking van sollicitaties
 • Het beantwoorden van vragen die bij ons binnen komen
 • Klachtafhandeling
 • Versturen nieuwsbrief
 • Het goed laten functioneren van onze website
 • Het verbeteren en vindbaar maken van onze website

d. Verstrekking aan derden

Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. In de voorwaarden stellen we eisen over beveiliging en beheer van persoonsgegevens. Ook komen wij hierin overeen dat persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Belangrijk hierbij is om te weten dat wij de verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

e. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot  persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

f. Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Persoonlijke gegevens worden nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze zijn afgegeven.

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven.

g. Cookies

Dijkstra Groep gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we inhoud kunnen aanbieden die afgestemd op de bezoeker. Afmelding voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd door de browsergeschiedenis te verwijderen.

h. Inzage, correctie, wijzigen of het verwijderen van eigen persoonsgegevens

Het is binnen Dijkstra Groep altijd mogelijk om persoonsgegevens in te zien of een verzoek te doen om deze te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij Dijkstra Groep om langs te komen. Legitimeren is hiervoor essentieel. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Onze contactgegevens staan hieronder.

i. Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring, kan altijd contact met ons worden opgenomen. Natuurlijk helpen wij graag verder met vragen of klachten over verwerking van persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kan je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van Dijkstra Groep zijn:

Dijkstra Groep

Zernikelaan 8

9351 VA Leek

0594 55 24 74

info@dijkstra-groep.nl

Open het document in pdf.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl