Werken bij

MVO

De directie van MUG Ingenieursbureau is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheden en de wettelijke bepalingen die ten aanzien van kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden op haar rusten. MUG Ingenieursbureau hecht  veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit maakt dan ook expliciet onderdeel uit van het beleid, de bedrijfsprocessen en de bedrijfscultuur.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Binnen MUG Ingenieursbureau zijn alle ondernemingsactiviteiten gericht op het creëren van langetermijnwaarden, de aandacht voor MVO sluit hierdoor goed aan bij de bestaande strategie. Bij de medewerkers is bewustzijn aanwezig dat MVO moet (klantvraag), hoort (morele verplichting) en loont. Ook zijn er binnen onze organisatie tal van activiteiten en normen en waarden, die aansluiting vinden bij het MVO-beleid en het draagvlak vormen voor duurzaam en betrokken ondernemen.

Al meer dan 130 jaar neemt het begrip maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke plaats in bij de ambities en doelen van de Dijkstra groep. Dat wij hierin zijn geslaagd, wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het predicaat Koninklijk voor één van de bedrijven uit onze groep.

Wij vertrouwen erop door onze werkwijze een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij en zien dit als een voorwaarde om u van dienst te kunnen zijn.

Op het gebied van MVO wordt ISO 26000 als internationale norm gehanteerd. Deze norm is niet te certificeren. MUG Ingenieursbureau volgt deze norm echter wel in zijn geheel en recentelijk is hiertoe een zelfverklaring door de directie opgesteld die op onze website wordt gepubliceerd. Hierbij zijn onder andere alle vragen uit de NPR 9026 beantwoord.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl