Werken bij

Milieukundig advies en bodemadvies

Op zoek naar actuele kennis van wet- en regelgeving op het gebied van milieu, energie, bodembescherming en afvalstoffen? Doe dan een beroep op de (senior)adviseurs van MUG Ingenieursbureau.

Onze adviseurs combineren inhoudelijke én praktische kennis. We weten wat er bij de realisatie van civieltechnische werken komt kijken en welke spelregels hiervoor gelden. Hierdoor kunnen we u goed en volledig adviseren rondom grondverzet, hergebruik en verwerking van vrijkomende grondstromen en bouwstoffen. Ook voor advies of de implementatie van bodembeschermende maatregelen bent u bij ons aan het juiste adres.

Partijkeuringen (depot en in-situ)

Het Besluit bodemkwaliteit bevat regels voor de toepassing van grond en baggerspecie. MUG Ingenieursbureau beschikt over de kennis en deskundigheid om onderzoek te doen naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van partijen grond, (gerijpte) baggerspecie en niet-vormgegeven bouwstoffen.

Certificeringen

We BRL SIKB 1000-gecertificeerd voor de volgende protocollen:

  • Protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie
  • Protocol 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen

Onderzoek asfalt- en fundatiemateriaal weg verhardingen

Bij fundatielagen zoals puin, slakken en sintels kunnen verontreinigingen uitlogen naar bodem en grondwater. Ook bevatten oudere fundatielagen vaak sloopafval met daarin mogelijk asbest. Het verwijderen van of het werken met fundatielagen vraagt om inzicht in de fysische en chemische kwaliteit van de gebruikte materialen.

MUG Ingenieursbureau is gespecialiseerd in het onderzoek van asfalt- en fundatiematerialen. We voeren hierbij het asfaltonderzoek conform CROW-publicatie 210 (Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt) uit. We beschikken over eigen materieel. Op verzoek combineren we dit onderzoek met milieukundig onderzoek.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl

Contact
Martin de Haan

Martin de Haan

Afdelingshoofd Milieu & Archeologie