Chroom 6 onderzoek

Chroom 6 kan bij een te hoge blootstelling acute en chronische effecten veroorzaken. Daarom is Chroom 6 onderzoek nodig bij de renovatie of sloop van gebouwen. De deskundigen van MUG Ingenieursbureau inventariseren naar aanwezigheid van Chroom 6 houdende verf en coatings. Daaropvolgend wordt bepaald of beschermende maatregelen noodzakelijk zijn.

De werkwijze van het Chroom 6 onderzoek

Op basis van bestaande gegeven wordt vooronderzoek uitgevoerd. Na een gerichte inventarisatie wordt door middel van monstername bepaald of Chroom 6 coatings zijn toegepast. Indien er Chroom 6 aanwezig is wordt met onderhavig onderzoek inzicht verkregen onder welke specifieke omstandigheden gecoate elementen verwijderd dienen te worden.

Gevaren aanwezigheid Chroom 6

Bij een te hoge blootstelling aan Chroom 6 kunnen gezondheidsrisico’s ontstaan. Blootstelling aan Chroom 6 kan zowel komen door inademen, inslikken als contact met de huid komen. Als Chroom 6 aanwezig is in verf en/of coatings en deze worden bewerkt (schuren, branden, lassen, slijpen, zagen) kan dit zorgen voor gezondheidsklachten. Het is daarom noodzakelijk voor de veiligheid van medewerkers om maatregelen te treffen indien Chroom 6 aanwezig is. 

Volledige ondersteuning

Wij bieden volledige ondersteuning op het gebied van Chroom 6-inspecties en gerelateerde onderzoeken. Van asbest tot zware metalen. Dit doen wij voor opdrachtgevers uit de private en publieke sector. 

 

 

Recente milieu projecten

Certificering