Asbestonderzoek

Van asbestonderzoek tot informatiemanagement

Asbestonderzoek is nodig als u gebouwen wilt renoveren of laten 'slapen'. De specialisten van MUG Ingenieursbureau voeren asbestinventarisaties uit om antwoorden te geven op uw vragen omtrent asbest. Onze Deskundig Inventariseerders Asbest (DIA’s) zijn in staat om inventarisaties uit te voeren die aansluiten bij uw opgave. Daarnaast hebben we de kennis én ervaring in huis om inventarisaties doelmatig en zorgvuldig uit te voeren. Resultaat: zekerheid over risico’s, milieukundige beperkingen en kosten.

Data vastleggen, beheren en raadplegen

Op basis van actuele en historische gegevens onderzoeken onze DIA’s de aanwezigheid van asbest in één of meer van uw gebouwen. Na een gerichte inventarisatie heeft u alles in beeld. MUG helpt u vervolgens met het optimaal beheren van alle vastgelegde (asbest)data in uw beheersysteem en LAVS. Om deze data te raadplegen waar en wanneer u maar wilt, heeft MUG een GIS-portaal ontwikkeld waarmee u op gebouwniveau actuele data kunt inzien.

Saneren of beheren?

Blijkt uit de inventarisatie of de data dat asbest aanwezig zijn? Dan moet u een keuze maken voor saneren of beheren. Om deze keuze weloverwogen te kunnen maken is het belangrijk om de risico’s van beide opties goed in kaart te brengen. MUG maakt voor u een risicoanalyse en adviseert u vervolgens bij het maken van een keuze. Als u ervoor kiest om te saneren, stellen wij saneringsplannen en verwijderingsplannen voor u op.

Asbestbeleid en LAVS

De aanwezigheid van asbest in gemeentelijk vastgoed hoeft niet per sé te leiden tot verwijdering ervan. Het toepassen van goede beheersmaatregelen kan vaak onnodige kosten voorkomen en zal niet leiden tot een verhoogd asbestrisico. Een voorwaarde is echter wel: een degelijk asbestbeleid binnen de organisatie en het te allen tijde kunnen opvragen van de asbestdata. Ook hiervoor heeft MUG oplossingen in huis.

Directievoering en begeleiding

Onze asbestspecialisten kunnen u begeleiden bij aanbestedingen of bij het beoordelen van offertes. Daarnaast kunnen zij kostenramingen en directiebegrotingen voor u opstellen. Ook hebben zij ruime ervaring met directievoering of het begeleiden van asbestsaneringen.

Instructies

Naast het opstellen van plannen en het begeleiden van asbestverwijdering, kunnen onze specialisten u ook instructies geven over asbestherkenning of het werken met asbestcementleidingen in een ondergrond openbaar leidingstelsel.

Certificeringen

Als onafhankelijk adviesbureau is MUG Ingenieursbureau in het bezit van het procescertificaat Asbestinventarisatie.

Recente milieu projecten

Certificering