Milieu en Archeologie

Bij de ontwikkeling en realisatie van plannen is milieu altijd een factor om rekening mee te houden. Als het gaat om bodem, grondwater of asbest wilt u zekerheid over risico’s, milieukundige beperkingen en kosten. Om aan uw archeologische zorgplicht te voldoen, is archeologisch onderzoek noodzakelijk voorafgaand aan civieltechnische werkzaamheden. Bij MUG Ingenieursbureau streven we altijd naar betrouwbaar onderzoek en slimme oplossingen, die aansluiten bij uw milieukundige of archeologische vraag of opdracht.

Milieukundig onderzoek

Bij MUG Ingenieursbureau vindt u milieuspecialisten die onderzoeken, adviseren en begeleiden. Dit doen we met eigen mensen. Gecertificeerd, gekwalificeerd en ervaren om tot een passende oplossing voor uw opgave te komen. Altijd conform de geldende normen en protocollen. Onze kracht ligt in meedenken met de opdrachtgever en komen met praktische oplossingen. Zodat u zeker bent van een betrouwbare uitkomst en grip op kwaliteit en kosten heeft.

Wij kennen de bodem

Of het nu gaat om klei-, zand-of veengrond: onze archeologen hebben (regio)kennis, ervaring en zijn thuis in onderzoek naar verschillende typen bodems. Dit resulteert in betrouwbare adviezen en onderbouwde keuzes. En in rapportages met helder kaartmateriaal, duidelijke conclusies en aanbevelingen. Hierbij werken we altijd toe naar een zo economisch en efficiënt mogelijke planoplossing. We zijn gecertificeerd (BRL 4000) voor alle protocollen landbodems. Onze senior archeologen (actor-geregistreerd) kunnen alle facetten van archeologisch onderzoek uit te voeren, van onderzoek tot advies en begeleiding. Dit doen we voor gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers.

Praktische denkers

Milieuonderzoek, archeologisch onderzoek en bijhorend advies gaan ook over de kunst om de ander te verstaan. Wat vindt het bevoegd gezag belangrijk, hoe staat u erin en wat zijn de mogelijkheden binnen wettelijke spelregels? Elk belang is anders, maar wetten en regels zijn dit niet. Daarom zorgen we zoveel mogelijk voor een oplossing waarmee iedereen verder kan.

Onze afdeling Milieu & Archeologie is onder andere gespecialiseerd in:

 • Milieukundig advies
 • Bodemonderzoek
 • Waterbodemonderzoek
 • Asbestonderzoek
 • Bodemsanering
 • Chroom VI onderzoek 
 • Archeologisch bureauonderzoek
 • Archeologisch booronderzoek
 • Proefsleuvenonderzoek
 • Archeologische opgraving
 • Archeologische begeleiding

De kracht van de samenwerken

Milieurisico’s en de zorg voor archeologie gaan over schaal, tijd en geld. En dan is een slimme aanpak gewenst. Een goede samenhang in werkzaamheden kan voor een versnelling of meer kostenefficiëntie zorgen. Die kansen grijpen we graag voor u aan. Onze afdeling Milieu & Archeologie werkt nauw samen met de afdelingen Infra, Water & Natuur en Geo-ICT & Geo-Info. Hierdoor werken we niet alleen slimmer, maar ook sneller en efficiënter.

Recente projecten Milieu & Archeologie

Certificering