Werken bij

Onze dienstverlening: een ingenieur in elke projectfase

Bij MUG Ingenieursbureau vindt u tekenaars, ontwerpers, calculators, toezichthouders, project- en ontwerpleiders die u in elke projectfase kunnen ondersteunen. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze dienstverlening.

Bestekken en tekeningen

Er wordt nog altijd volop traditioneel aanbesteed. Op zoek naar bestekschrijvers die exact begrijpen hoe een aannemer denkt? Die uw projectdoelstellingen vertalen naar een bestek dat meerwerk zoveel mogelijk uitsluit? Bij MUG Ingenieurs hebben we de beste bestekschrijvers van het Noorden in huis.

Omgevingsmanagement

U staat voor een complex project of programma waarmee veel verschillende belangen zijn gemoeid. Voor een soepel verloop kunt u het best in een vroeg stadium met alle stakeholders in gesprek gaan. MUG Ingenieursbureau biedt dan een aanpak waarmee u conflicten voorkomt of oplost én waarmee u bouwt aan een duurzame relatie met belanghebbenden.

Contractadvisering

Een goed contract vormt de basis voor projectsucces. Maar hoe vertaalt u uw wensen en projectdoelstellingen naar een sluitend contract? En welke contractvorm past hier het beste bij? Wordt het RAW-, UAV-gc of Best Value? De contractadviseurs van MUG Ingenieursbureau helpen u om deze vragen te beantwoorden. Maar ook om inhoud te geven aan contractvorming. Doet u mee aan een aanbesteding? Dan wilt u het maximale eruit halen. In welke fase van een aanbesteding u ook zit. Schakel ons in voor een passend advies.

Projectmanagement

Bij MUG Ingenieursbureau houden we ervan om projecten voor u tot een goed einde te brengen. Om zaken zoals risico’s, planning, kosten en kwaliteit tot in de puntjes te beheersen. Onze projectmanagers zijn in staat om die sleutelrol te spelen. Dit doen ze door hun technische kennis te combineren met klantgericht denken. En ze overzien hierbij alle fasen: ontwerp, engineering en uitvoering.

Directievoering en toezicht

Erop vertrouwen dat het werk buiten wordt gemaakt zoals u dat voor ogen heeft? Onze specialisten bewaken en beheersen de uitvoering van uw project. Ze sturen op contract, budget en risico’s en houden toezicht op kwaliteit, planning en veiligheid. Ze zijn inhoudelijk sterk, communicatief en gericht op samenwerking tijdens de uitvoering. En altijd met oog voor het beste projectresultaat.

Vergunningen: voorbereiding en aanvraag

Voordat een werk in uitvoering komt, moet er achter de schermen veel gebeuren. De voorbereiding en aanvraag van vergunningen bijvoorbeeld. Een complexe puzzel, zeker wanneer een werk vele raakvlakken kent en de planning krap is. Dit vraagt om een vooruitziende blik, kennis van procedures, goede contacten met het bevoegd gezag. Goed om te weten dat de vergunningsspecialisten van MUG Ingenieursbureau u deze zorg uit handen nemen.

Rioleringsontwerp en berekeningen

Het vervangen of vernieuwen van de riolering is vaak de aanleiding voor een herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast wordt nieuwe riolering ontworpen in nieuwe wijken. MUG Ingenieursbureau biedt dan ondersteuning op het gebied van rioolontwerp, -dimensionering en renovatie. Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen en dimensioneren van rioleringen, het opstellen van rioleringsadvies en met de vertaling naar bestek en tekeningen.

Kostenramingen

Budgetraming, besteks-begroting of kostenraming laten maken? Bij MUG Ingenieursbureau vindt u kostendeskundigen die u in een vroeg stadium van een project kunnen adviseren. We maken onder meer gebruik van de SSK-systematiek. SSK biedt een handreiking voor kostenmanagement en zorgr voor eenduidige ramingen op het gebied van investerings- en levensduurkosten.

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl

Contact
Wiebe Bouma

Wiebe Bouma

Afdelingshoofd Infra, Water & Natuur