Werken bij

Onze dienstverlening: een ingenieur in elke projectfase

Bij MUG Ingenieursbureau vindt u tekenaars, ontwerpers, calculators, toezichthouders, project- en ontwerpleiders die u in elke projectfase kunnen ondersteunen. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze dienstverlening.

Bestekken en tekeningen

Er wordt nog altijd volop traditioneel aanbesteed. Op zoek naar bestekschrijvers die exact begrijpen hoe een aannemer denkt? Die uw projectdoelstellingen vertalen naar een bestek dat meerwerk zoveel mogelijk uitsluit? Bij MUG Ingenieurs hebben we de beste bestekschrijvers van het Noorden in huis.

Omgevingsmanagement

U staat voor een complex project of programma waarmee veel verschillende belangen zijn gemoeid. Voor een soepel verloop kunt u het best in een vroeg stadium met alle stakeholders in gesprek gaan. MUG Ingenieursbureau biedt dan een aanpak waarmee u conflicten voorkomt of oplost én waarmee u bouwt aan een duurzame relatie met belanghebbenden.

Contractadvisering

Een goed contract vormt de basis voor projectsucces. Maar hoe vertaalt u uw wensen en projectdoelstellingen naar een sluitend contract? En welke contractvorm past hier het beste bij? Wordt het RAW-, UAV-gc of Best Value? De contractadviseurs van MUG Ingenieursbureau helpen u om deze vragen te beantwoorden. Maar ook om inhoud te geven aan contractvorming. Doet u mee aan een aanbesteding? Dan wilt u het maximale eruit halen. In welke fase van een aanbesteding u ook zit. Schakel ons in voor een passend advies.

Projectmanagement

Bij MUG Ingenieursbureau houden we ervan om projecten voor u tot een goed einde te brengen. Om zaken zoals risico’s, planning, kosten en kwaliteit tot in de puntjes te beheersen. Onze projectmanagers zijn in staat om die sleutelrol te spelen. Dit doen ze door hun technische kennis te combineren met klantgericht denken. En ze overzien hierbij alle fasen: ontwerp, engineering en uitvoering.

Directievoering en toezicht

Erop vertrouwen dat het werk buiten wordt gemaakt zoals u dat voor ogen heeft? Onze specialisten bewaken en beheersen de uitvoering van uw project. Ze sturen op contract, budget en risico’s en houden toezicht op kwaliteit, planning en veiligheid. Ze zijn inhoudelijk sterk, communicatief en gericht op samenwerking tijdens de uitvoering. En altijd met oog voor het beste projectresultaat.

Vergunningen: voorbereiding en aanvraag

Voordat een werk in uitvoering komt, moet er achter de schermen veel gebeuren. De voorbereiding en aanvraag van vergunningen bijvoorbeeld. Een complexe puzzel, zeker wanneer een werk vele raakvlakken kent en de planning krap is. Dit vraagt om een vooruitziende blik, kennis van procedures, goede contacten met het bevoegd gezag. Goed om te weten dat de vergunningsspecialisten van MUG Ingenieursbureau u deze zorg uit handen nemen.

Rioleringsontwerp en berekeningen

Het vervangen of vernieuwen van de riolering is vaak de aanleiding voor een herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast wordt nieuwe riolering ontworpen in nieuwe wijken. MUG Ingenieursbureau biedt dan ondersteuning op het gebied van rioolontwerp, -dimensionering en renovatie. Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen en dimensioneren van rioleringen, het opstellen van rioleringsadvies en met de vertaling naar bestek en tekeningen.

Kostenramingen

Budgetraming, besteks-begroting of kostenraming laten maken? Bij MUG Ingenieursbureau vindt u kostendeskundigen die u in een vroeg stadium van een project kunnen adviseren. We maken onder meer gebruik van de SSK-systematiek. SSK biedt een handreiking voor kostenmanagement en zorgr voor eenduidige ramingen op het gebied van investerings- en levensduurkosten.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl

Contact
Wiebe Bouma

Wiebe Bouma

Afdelingshoofd Infra, Water & Natuur