Infra, Water & Natuur

Contractadviseur

Elk te realiseren werk is uniek in projectdoelstellingen vanuit: benodigde functie, locatie/ omgeving en uw organisatie.

Deze MUG-collega is een contractadviseur; hij herkent de risico’s en kansen voor al uw projectdoelstellingen en kan u daarom goed begeleiden in een afweging voor de best passende contractvorm.

De contractadviseur van MUG heeft opleidingen en cursussen genoten voor de kennis van de verschillende traditionele en geïntegreerde contractvormen (RAW, bouwteam, D&C, Best Value, etc.) Deze contractadviseur heeft zelf traditionele (UAV) en geïntegreerde (UAV-gc) contracten opgesteld, welke succesvol zijn gerealiseerd voor onze klanten.

Onze contractadviseurs houden met uw team een afwegingssessie waarin al uw doelstellingen ten aanzien van techniek, locatie/ omgeving, opdrachtgever en marktpartijen worden geïnventariseerd.

In deze sessie met uw team wordt duidelijk of een traditionele (UAV) of juist geïntegreerde contractvorm (UAV-gc) het best passend is bij het project. Daarnaast wordt duidelijk welke type contracten onder UAV of UAV-gc in aanmerking komen voor het project en wat daar de verschillen tussen zijn in relatie tot uw projectdoelstellingen. Onze contractadviseurs brengen daarop een advies aan u uit, waarop u gemotiveerd kunt besluiten tot een type contract die het beste aansluit bij uw projectdoelstellingen.

Kerntaken

 • Het inzicht geven in projectdoelstellingen
 • Keuzes maken op basis van projectdoelstellingen
 • Het begeleiden van contracten
 • Het begeleiden/houden van aanbestedingen
 • Inhoudelijke advisering
 • Ontzorgen en begeleiden binnen complexe vraagstukken

Diensten

 • Afwegingssessie contractvormen/ contractadvies
 • Risicosessie
 • Aanbestedingsadvies
 • EMVI-sessie
 • Aanbestedingsbegeleiding
 • Contractbegeleiding/-advies tijdens de realisatie

Werkervaring

 • Voor diverse opdrachtgevers begeleiding binnen complexe contracten
 • Het begeleiden van complexe contracten (RAW, bouwteam, D&C, Best Value, etc.)
 • Het ontzorgen de opdrachtgever en het naleven van afspraken binnen diverse contracten
 • Het uitvoeren en begeleiden van aanbestedingen
 • Het adviseren binnen het vakgebied

Competenties: Flexibel, nauwkeurig, teamspeler, oplossingsgericht en ontzorgend

Werkvelden
Contractadvies, Infrastructuur, Water en Natuur, contracten en advies.

Inzetbaarheid

 • Per direct
 • 8-24 uur per week per project, flexibel in te vullen
 • Op locatie en/of vanuit het kantoor Leek

Certificering