Werken bij

Het optimaal benutten van geo-informatie

Organisaties die geo-informatie gebruiken en beheren hebben vaak te maken met complexe vraagstukken binnen het werkgebied. Dit betreft bijvoorbeeld ontwikkelingen binnen authentieke basisregistraties (BGT), wettelijke verplichtingen en landelijke voorzieningen. Waar nodig kan de afdeling Geo-Info en Geo-ICT van MUG Ingenieursbureau ondersteuning bieden en werk overnemen. Dit maakt het voor opdrachtgevers mogelijk om efficiënt en effectief op veranderingen te anticiperen. De afdeling Geo-ICT en Geo-Info richt zich op het optimaal benutten van geo-informatie en de inrichting van de bijbehorende technische en organisatorische omgeving.

Geo-Info/geodesie

Maatvoering

Onze maatvoerders zijn dagelijks op diverse bouwplaatsen te vinden. De maatvoerders hebben niet alleen kennis van maatvoeren maar weten ook waar in de verschillende vakgebieden de behoeftes liggen en welke nauwkeurigheid nodig en haalbaar is. Zodra de verwachtingen helder zijn,  wordt het advies gegeven voor een meettechniek en wordt de keuze gemaakt welke  meetinstrumentarium worden ingezet. MUG Ingenieursbureau kan over  de meest geavanceerde instrumenten beschikken.

De expertise maatvoering ligt met name op de vakgebieden Bouw, GWW, Spoor en Industrie. Onze ingenieurs zijn inzetbaar voor specialistische betonmaatvoering, specialistische spoormaatvoering, spoormonitoring, deformatiemetingen, waterpassing, depot metingen (hoeveelheidsbepaling) en (bagger)profielmeting.
Indien een bestaand gebouw een nieuwe bestemming krijgt, komt altijd de vraag hoe betrouwbaar de bestaande tekeningen zijn. Door eerst, samen met de opdrachtgever, de problematiek (toegankelijkheid, meetnauwkeurigheid, bereikbaarheid) inzichtelijk te maken, wordt besloten welke elementen van belang zijn om in te meten. Daarna wordt bepaald welke inwinningsmethode wordt ingezet: 3D-inmeten of scannen. NEN 2580 is de norm voor de bepaling van de oppervlakte en/of inhoud van een gebouw in Nederland.
Software toepassingen
 • Revit
 • Civel 3D
 • DTM
Mobiel Watis

Mobiel Watis bewijst zich al enige jaren als dé applicatie voor waterschappen om gegevens uit het IRIS beheerregister up-to-date te houden. Het biedt ondersteuning voor inwinning van de gegevens  ten behoeve van hun watersysteem in het veld en het beheren daarvan op kantoor. Met Mobiel Watis is het actualiseren en inmeten van kunstwerken en profielen met behulp van landmeetkundige apparatuur geautomatiseerd. Met ArcGIS in combinatie met Leica MobileMatriX geeft Mobiel Watis de mogelijkheid om geometrische en administratieve actualisatie te verrichten van diverse objecten in het veld. De gegevens van deze objecten worden eenmalig ingewonnen en zonder extra conversiestappen eenvoudig en gecontroleerd terug gezet in de IRIS-database.

Technieken

3D laserscannen

Laserscanning is een techniek dat de laatste jaren steeds meer wordt toegepast, zowel statisch scannen als mobiel scannen is nu goed mogelijk. Devervolgstap, het modelleren, is niet meer zo bewerkelijk als voorheen maar vraagt wel de benodigde kennis om dit betrouwbaar uit te voeren.

De vraag wat men wil met de data en hoe de omstandigheden zijn (tijd, bereikbaarheid, veiligheid) wordt beschouwd in de overweging om deze techniek in te zetten. De afweging of een traditionele inwinning of een combinatie van beide technieken efficiënter zal zijn, wordt met de opdrachtgever besproken.

Laserscanning kan voor diverse toepassingen gebruikt worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Deformatie: door de puntenwolk van de ‘nul’situatie te vergelijken met de puntenwolk van de eindsituatie kun je eventuele vervormingen duidelijk in kaart brengen.
 • Opname van wegen: door mobiel een laserscanning uit te voeren op wegen, is het mogelijk om de ligging van de weg op te nemen zonder dat er verkeersmaatregelen getroffen hoeven te worden.
 • Installaties: zonder dat installaties stil worden gezet, is het mogelijk er toch een scan van te maken. Wanneer een installatie bijvoorbeeld veel warmte afgeeft, is een traditionele inwinning niet mogelijk.

Het scannen wordt toegepast op wegen, spoorwegen,  waterwegen, in gebouwen, om de gebouwen en rondom installaties.

Drone
MUG Ingenieursbureau kan per 17 januari 2017 conform de ROC-light regeling een drone inzetten om metingen te verrichten.

Met de inzet van een drone is MUG Ingenieursbureau in staat om in korte tijd zeer gedetailleerde orthofoto’s en een puntenwolk met RGB te maken die een goed beeld geven van een terrein.

Groot voordeel is dat de drone flexibel inzetbaar is: in korte tijd kan veel informatie verzameld worden en dat is kostenefficiënt.
Met de kennis bij MUG Ingenieursbureau in fotogrammetrie en bijbehorende GIS-technieken in combinatie met de expertise van de afdeling Geo-Info kunnen de verkregen data ook uitstekend verwerkt worden.
Met Drone2map voor ArcGIS worden de beelden van de drone verwerkt in orthomozaïeken, hoogtemodellen, 3D-meshes en data voor ArcGIS.
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Voor veel overheden is het duidelijk dat de BGT lange termijn-voordelen gaat opleveren, maar ook dat de daadwerkelijke realisatie en het bronhouderschap nog onduidelijk en ongrijpbaar is. Met de BGT ontstaat er één eenduidig landelijk objectgericht bestand, dat als gemeenschappelijke basis gaat dienen. De realisatie van de BGT is een bestuurlijk feit en ligt vast in het NUP (Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid).

Duidelijk is dat de gemiddelde bronhouder moet anticiperen op de komende ‘verplichte’ BGT door budget en capaciteit vrij te maken om aan alle verplichtingen die nodig zijn, te kunnen voldoen. Het kwalificeren en kwantificeren van deze capaciteit is voor de gemiddelde bronhouder ongrijpbaar.

Om de BGT meer grijpbaar te maken, biedt MUG Ingenieursbureau een Quickscan aan. Deze quickscan geeft inzage in de impact van de BGT voor de organisatie (toekomstige bronhouder) en verschaft de organisatie duidelijkheid in wat de kansen en de gevolgen op technisch, organisatorisch en financieel vlak zijn.

WION
Door de invoering van de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) zijn alle beheerders van leidingen verplicht om alle leidinggegevens voor wat betreft de horizontale ligging 24 uur per dag digitaal ter beschikking te stellen aan belanghebbenden. Zowel aan de opbouw van het bestand als aan de betrouwbaarheid van de gegevens zijn voorwaarden verbonden. Bij de afdeling Geo-Info bent u aan het juiste adres voor de inventarisatie, implementatie en mutatie van uw eigen WION-systeem. Ook zorgen wij er samen met onze partner GeoBORG voor dat uw gegevens op elk moment van de dag beschikbaar zijn.

MUG Ingenieursbureau heeft diverse opdrachtgevers geholpen hun data op orde te krijgen en deze eenvoudig te ontsluiten. De ervaringen bij andere opdrachtgevers kunnen helpen in uw Data-op-Orde-traject.

Geo-ICT

Onze ingenieurs bij de afdeling Geo-ICT werken met de volgende software systemen: Esri, ArcGIS, GeoNIS blaeu, Relatics.

Onze GIS-specialisten zijn vaak gedetacheerd aan het werk bij diverse opdrachtgevers.

Data op orde

Onze ingenieurs analyseren dagelijks bodemdata en verwerken deze in diverse systemen. Op deze wijze is uw data vakkundig op orde en in beheer.

MUG Ingenieursbureau beheerst de volgende disciplines:

 • BIS ( BodemInformatieSysteem)
 • Invoerprotocollen
 • Assetmanagement
 • Digitalisering
 • Basisregistraties
 • BAG, BGT, BOR, WOZ
 • Data Portaal

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl