Werken bij

Data-op-orde en databeheer: uw Bodeminformatie Systeem AVG-proof

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, een nieuwe privacywet die voor de hele Europese Unie geldt en past bij de gedigitaliseerde samenleving van nu.

Met de komst van de AVG worden de privacyrechten van particulieren versterkt en uitgebreid. Zij krijgen meer zeggenschap als het gaat om de verwerking van hun gegevens en wat bedrijven met deze gegevens doen.

Dat betekent dat je als organisatie verantwoordingsplicht hebt: je moet kunnen aantonen dat je je aan de wet houdt en dat de juiste organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om aan de AVG te voldoen.

Ook in een Bodem Informatie Systeem (BIS) worden gegevens van particulieren geregistreerd die betrekking hebben op locatie, onderzoek of vermelding van eigendom. Omdat in veel gevallen deze data ook (extern) wordt gepubliceerd is het voor overheden niet wenselijk dat deze gegevens in het BIS voorkomen omdat dit een probleem oplevert in het voldoen aan de AVG.

Onze ervaring

Inmiddels hebben we voor verschillende gemeenten het bodeminformatieysteem ‘AVG-proof’ gemaakt. Niet alleen voor Bodem nformatie Systemen , ook voor andere (digitale) informatiesystemen is onze aanpak in het ‘AVG-proof’ maken toepasbaar. Informeer bij onze AVG-data-op-orde specialist naar de mogelijkheden!

Ons data-op-orde team

Binnen het data-op-orde team zijn hoogopgeleide medewerkers onder andere actief binnen de domeinen bodem, BAG, BGT, Beheer Openbare Ruimte (BOR), waterbodem, asbest en archeologie, etc.. Binnen het domein bodem beschikken de data-op-orde-teamleden niet alleen over inhoudelijke kennis en expertise, zij hebben ook ruime ervaring met het invoeren, bewerken en beheren van de informatie in verschillende BIS-systemen zoals Nazca-i Bodem, GLOBIS, Key2Bodem, Squit(XO) Bodem, Squit Ibis en PowerBis. Vanzelfsprekend beschikt het data-op-orde team ook over de nodige GIS-kennis.

Onze aanpak

  1. QuickScan van het systeem: inventarisatie waar namen van particulieren voor kunnen komen in een informatiesysteem. Bijvoorbeeld in toegevoegde documenten bij besluiten, locaties, onderzoeken en eigendomsgegevens.
  2. Aanpassing van de invoerregels. Dit om te voorkomen dat namen van particulieren in de toekomst alsnog worden toegevoegd.
  3. Databasecontrole. Naast maatregelen om te voorkomen dat er in de toekomst namen van particulieren toegevoegd kunnen worden, wordt ook in kaart gebracht waar gegevens van particulieren in de database bevinden.
  4. Databaseverbeterslag en advies. Aan de hand van de uitkomsten van de controle wordt een tijdraming gemaakt van de te verwachten.

Benutten omgevingsdata

MUG Ingenieursbureau is expert op het gebied van digitalisering van omgevingsdata. Wij zorgen voor oplossingen en toepassingen waarmee uw organisatie geo-informatie optimaal benut en beheert. Ook wanneer u geo-informatie anders wilt structureren en organiseren (data-op-orde), kunt u bij ons terecht voor de specialisten, de tools en ‘best practices’.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze brochure ‘Data op orde en databeheer uw Bodeminformatie systeem AVG-proof

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl

Contact

Rommer Talens

Technisch specialist Geo-ICT & Geo-Info