Werken bij

Uw Bodeminformatie Systeem AVG-proof

Data-op-orde en databeheer

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, een nieuwe privacywet die voor de hele Europese Unie geldt en past bij de gedigitaliseerde samenleving van nu.

Met de komst van de AVG worden de privacyrechten van particulieren versterkt en uitgebreid. Zij krijgen meer zeggenschap als het gaat om de verwerking van hun gegevens en wat bedrijven met deze gegevens doen.

Dat betekent dat je als organisatie verantwoordingsplicht hebt: je moet kunnen aantonen dat je je aan de wet houdt en dat de juiste organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om aan de AVG te voldoen.

Ook in een Bodem Informatie Systeem (BIS) worden gegevens van particulieren geregistreerd die betrekking hebben op locatie, onderzoek of vermelding van eigendom. Omdat in veel gevallen deze data ook (extern) wordt gepubliceerd is het voor overheden niet wenselijk dat deze gegevens in het BIS voorkomen omdat dit een probleem oplevert in het voldoen aan de AVG.

Onze ervaring

Inmiddels hebben we voor verschillende gemeenten het bodeminformatieysteem ‘AVG-proof’ gemaakt. Niet alleen voor Bodem nformatie Systemen , ook voor andere (digitale) informatiesystemen is onze aanpak in het ‘AVG-proof’ maken toepasbaar. Informeer bij onze AVG-data-op-orde specialist naar de mogelijkheden!

Ons data-op-orde team

Binnen het data-op-orde team zijn hoogopgeleide medewerkers onder andere actief binnen de domeinen bodem, BAG, BGT, Beheer Openbare Ruimte (BOR), waterbodem, asbest en archeologie, etc.. Binnen het domein bodem beschikken de data-op-orde-teamleden niet alleen over inhoudelijke kennis en expertise, zij hebben ook ruime ervaring met het invoeren, bewerken en beheren van de informatie in verschillende BIS-systemen zoals Nazca-i Bodem, GLOBIS, Key2Bodem, Squit(XO) Bodem, Squit Ibis en PowerBis. Vanzelfsprekend beschikt het data-op-orde team ook over de nodige GIS-kennis.

Onze aanpak

  1. QuickScan van het systeem: inventarisatie waar namen van particulieren voor kunnen komen in een informatiesysteem. Bijvoorbeeld in toegevoegde documenten bij besluiten, locaties, onderzoeken en eigendomsgegevens.
  2. Aanpassing van de invoerregels. Dit om te voorkomen dat namen van particulieren in de toekomst alsnog worden toegevoegd.
  3. Databasecontrole. Naast maatregelen om te voorkomen dat er in de toekomst namen van particulieren toegevoegd kunnen worden, wordt ook in kaart gebracht waar gegevens van particulieren in de database bevinden.
  4. Databaseverbeterslag en advies. Aan de hand van de uitkomsten van de controle wordt een tijdraming gemaakt van de te verwachten.

Benutten omgevingsdata

MUG Ingenieursbureau is expert op het gebied van digitalisering van omgevingsdata. Wij zorgen voor oplossingen en toepassingen waarmee uw organisatie geo-informatie optimaal benut en beheert. Ook wanneer u geo-informatie anders wilt structureren en organiseren (data-op-orde), kunt u bij ons terecht voor de specialisten, de tools en ‘best practices’.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze brochure ‘Data op orde en databeheer uw Bodeminformatie systeem AVG-proof

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl

Contact

Rommer Talens

Technisch specialist Geo-ICT & Geo-Info