Werken bij

Een praktische aanpak in het werkproces Basisregistratie Ondergrond

Data-op-orde

BRO

Met het in werking treden van de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) op 1 januari 2018 heeft elk bestuursorgaan de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren. Niet elke organisatie vindt hierin zijn weg en kan hierbij ondersteuning dan ook goed gebruiken.

Pilot Gemeente Hollands Kroon

MUG Ingenieursbureau heeft in het voorjaar van 2019 samen met gemeente Hollands Kroon een succesvolle pilot uitgevoerd om ondergrondgegevens – in dit geval de data van de registratieobjecten grondwatermonitoringsputten en sonderingen – aan de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) aan te leveren. Dankzij deze pilot heeft MUG Ingenieursbureau waardevolle kennis opgedaan om ook andere partijen te kunnen ondersteunen in de aansluiting bij het portaal Landelijke Voorziening BRO. Meerdere gemeenten, waaronder gemeente Koggenland, hebben interesse in de aanpak om ondergrondgegevens aan te leveren aan de LV BRO.

Referentie

Logo gemeente Hollands Kroon

Bij de gemeente Hollands Kroon hebben we de implementatie van de BRO heel pragmatisch aangepakt. We zijn begonnen met het aanmelden van de organisatie bij de BRO en doorliepen vervolgens alle stappen totdat we zowel een demo-account hadden als een aansluiting op de productieomgeving van de LV-BRO. Voor de volgende fase, die het gehele proces omvat vanaf het converteren van de ingewonnen data tot en met het aanleveren van de bestanden aan de LV-BRO, hebben we op prettige wijze samengewerkt met Alexander Melinga en Albert Henk Kingma van MUG Ingenieursbureau. Met als resultaat dat we nu het hele proces in kaart hebben: van aanbesteding en inkoop/opdrachtverlening tot en met het leveren en controleren van de ingewonnen data in het juiste bestandsformaat aan de LV. Rollen en taken zijn nu duidelijk. Dat geeft rust in het hoofd en het vertrouwen dat wij als bronhouder in samenwerking met onze informatieleveranciers verder kunnen gaan met de opbouw van de BRO.
Anita Janse, Team data- en applicatiebeheer, gemeente Hollands Kroon

Wet Basisregistratie Ondergronds (BRO): wat zijn de verplichtingen?

Met het in werking treden van de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) op 1 januari 2018 heeft elk bestuursorgaan de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren. De registratieobjecten van de BRO worden de komende jaren, tot 2022, in verschillende tranches operationeel. Ook komen steeds meer registratieobjecten beschikbaar. Dit zorgt bij de diverse bestuursorganen (gemeenten, waterschappen, provincies) voor vragen:

  • Welke ondergrondgegevens moeten we aanleveren?
  • Wie is er binnen onze organisatie verantwoordelijk voor de BRO?
  • Hoe kunnen we gegevens aanleveren?
  • Welke afspraken moeten we met onze uitvoerders maken bij het inwinnen van gegevens?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn data voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van de BRO?

Overzicht aangemelde gemeenten BRO

overzicht aangemelde gemeenten BRO

Op de afbeelding is te zien welke gemeenten in Nederland al aangemeld zijn bij de BRO in het Bronhouderportaal actieve gemeenten. Er is een groei te zien in levering aan en het gebruik van de BRO. Het doel van de overheid is dat de kaart uiteindelijk volledig groen kleurt.

Specialistische kennis

Door gezamenlijk met gemeente Hollands Kroon de bovenstaande vragen te beantwoorden heeft MUG Ingenieursbureau wat betreft de BRO waardevolle kennis opgedaan. Deze kennis past het ‘Data-op-orde’-team dan ook graag toe bij andere organisaties. Een bijkomend voordeel is dat het team – naast de kennis over de BRO – beschikt over kennis van de technische kant van de registratieobjecten. Kortom: wij begrijpen bodemdata.

‘Data-op-orde’-team

MUG Ingenieursbureau heeft een brede ervaring met het inwinnen, invoeren, bewerken, analyseren en presenteren van gegevens in verschillende informatiesystemen. Binnen het ‘Data-op-orde’-team zijn onze collega’s hier dagelijks mee bezig.

Contact

Wilt u weten op welke wijze het ‘Data-op-orde’-team van MUG Ingenieursbureau kan helpen met de aansluiting bij de Basisregistratie Ondergrond (BRO) of bent u nieuwsgierig naar de overige inzetmogelijkheden van ons ‘Data-op-orde’-team? Neem contact op, wij informeren u graag.

Download hier de informatiepagina ‘Data-op-orde: een praktische aanpak in het werkproces Basisregistratie Ondergrond.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl

Contact
Alexander Melinga

Alexander Melinga

Teammanager Geo-ICT