Werken bij

Beheer gemeentelijke begraafplaatsen

Veel begraafplaatsen in grote en middelgrote gemeenten dateren uit de jaren 1830-1840, toen wettelijk werd bepaald dat begraafplaatsen buiten de bebouwde kom moesten
worden aangelegd.

Voor het beheer van een begraafplaats is het voor een gemeente van belang om exact te weten waar de graven gelokaliseerd zijn en aan wie het graf toebehoort. Gezien de
historie van begravingen is dit niet altijd volledig op orde. MUG Ingenieursbureau kan u helpen deze data weer actueel en op orde te krijgen.

Ervaring in het karteren van graven

MUG Ingenieursbureau heeft ervaring met het inmeten en het fotograferen van graven. Met behulp van een applicatie geschikt voor mobiele apparaten zoals tablets en smartphones hebben onze medewerkers Geo-Info & Geo-ICT al meer dan 50.000 graven in kaart gebracht. Dit doen we door alle gegevens in te winnen en door deze gegevens in een Collector-app, een product van ArcGIS, te verzamelen. De geactualiseerde gegevens kunnen een-op-een geïmporteerd worden in het informatiesysteem voor begraafplaatsen, zoals bijvoorbeeld Key2Begraven van Centric.

Onze aanpak

1. Bezoek aan de locatie ter voorbereiding op het karteren en een voorbespreking met de opdrachtgever. Wij vragen de gemeente om een lijst ter beschikking te
stellen met de grafnummers en de namen van de overledenen.

2. Inmeten van de graven. Door een ervaren landmeter worden de graven
ingemeten met RTK-gps.

3. Intekenen vakverdeling en graven. Indien de vakindeling niet overeenkomst met het terrein, worden de graven individueel ingemeten.

4. Verwerken van de metingen in ArcGIS. Ieder graf krijgt het door de opdracht-
gever aangegeven grafnummer. Onze taak is om deze grafnummers toe te kennen aan de graflocaties.

5. Fotograferen van de graven. De foto’s worden met gebruik van ArcGIS Online direct gekoppeld aan het juiste graf.

6. Oplevering ArcGIS-bestand met de graven en de grafnummers en foto’s van de graven. Afwijkingen die geconstateerd worden, worden aan de opdrachtgever
aangegeven.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze brochure ‘Beheer gemeentelijke begraafplaatsen‘.

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl

Contact
Edwin Stoffelsma

Edwin Stoffelsma

Projectleider Geo-ICT & Geo-Info