GIS medewerker

Onderstaande GIS-medewerker heeft ervaring in het digitaliseren van data binnen uiteenlopende werkvelden (omgevingsdata), maar kan uw organisatie ook ondersteunen in het uitvoeren van 'eenvoudige tot complexere' GIS-analyses en of het maken van informatieproducten voor ondersteuning van het werkproces aan de hand van GIS toepassingen. Deze MUG-collega heeft brede ervaring met uiteenlopende projecten bij en met verschillende opdrachtgevers.

Kerntaken

  • Digitaliseren, intekenen en converteren van (omgevings)data in daarvoor ontwikkelde digitale systemen en databases
  • Informatieproducten (kaart, bestand, rapport, webapplicatie, webapp, webmap) maken, binnen daarvoor bestemde (GIS-)omgeving of dataportaal
  • Analyseren van (GIS-)data, deze verwerken in een informatieproduct en eventueel conclusies daaraan verbinden en een advies uitbrengen aan de opdrachtgever
  • Opdrachtgevers adviseren over het beheren en verwerken van (omgevings- en GIS-data) in GIS-systemen of dataportalen en hoe deze actueel te houden
  • Meedenken in mogelijkheden voor nieuwe innovatieve technieken en toepassingen daarvan in projecten en of processen bij de opdrachtgever
  • Ondersteuning applicatiebeheer binnen geodomein

Werkervaring
Op de afdeling Geo-ICT van MUG Ingenieursbureau als GIS-medewerker werken aan uiteenlopende projecten, binnen een grote diversiteit aan domeinen en opdrachtgevers, bijvoorbeeld;

  • Automatiseren van processen (Python en Workflow 5)
  • Analyseren van ruimtelijke data door middel van tools en technieken voorhanden binnen ESRI-platform
  • Inzichtelijk maken van gegevens met behulp van kaarten en dashboards
  • Ontwikkelen Geo-tooling toepasbaar binnen energiedomein

Competenties: Flexibel, nauwkeurig, teamspeler, Scrum-werkwijze, innovatief

Werkvelden: Projectondersteuning, 3D, GIS & Geo-ICT

Software: ArcInfo, GeoWeb, QGIS, ArcGIS, Geocortex Workflow 5, JavaScript, Python, ArcGIS Desktop (ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, etc.), ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Collector for ArcGIS, Operations Dashboard, Survey123, StoryMaps, Workforce, Hub, Insights, ArcGIS Server (10.x)/Enterprise (10.x), Portal for ArcGIS, FME, QGIS, PostGreSQL, PostGIS, Python, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver/Flash, GeoWeb, Geocortex Essentials, FME.

Certificering