Geo-ICT Adviseur

Onderstaande Geo-ICT adviseur heeft veel ervaring in de Geo-ICT en is binnen meerdere domeinen als GEO-ICT’er inzetbaar. Hij heeft veel ervaring in het uitvoeren van complexe GIS-analyses, waarbij hij goed de brug kan slaan tussen de klantvraag en de gewenste oplossing. Naast zelf expert-gebruiker te zijn van de applicaties komt zijn brede technische kennis van de software ook van toepassing bij de meer technischer consultancy waarbij te denken valt aan implementatie van het Esri-portfolio of migraties van het platform.

Als Geo-ICT adviseur kan hij de organisatie adviseren in het zo optimaal inzetten van Geo-ICT software met als doel efficiënter gebruik te maken van de producten en/of data die voorhanden is en daarmee de aanwezige werkprocessen te verbeteren. Tevens wordt hij geregeld ingezet als Geo-ICT adviseur, waarin hij de organisatie kan adviseren in het optimaal inzetten van Geo-ICT software met als doel efficiënter gebruik te maken van de producten en of data die voorhanden is en daarmee de aanwezige werkprocessen te verbeteren.

Kerntaken

  • Complexe GIS-analyses van (omgevings)data in daarvoor ontwikkelde digitale systemen binnen het geodomein
  • Informatieproducten, zoals een kaart, bestand of rapport maken, binnen daarvoor bestemde (GIS)omgeving of dataportaal
  • Analyseren van (GIS)data, deze verwerken in een informatieproduct en eventueel conclusies daaraan verbinden en advies uitbrengen aan de opdrachtgever
  • Uitvoeren complexe (database) migraties, (complexe) implementaties Esri-portfolio, o.a. Arcgis Enterprise en desktop-inrichting.
  • Opdrachtgevers adviseren over het beheren en verwerken van (omgevings,-/GIS)data in GIS-systemen of dataportalen en hoe deze actueel te houden
  • Meedenken in mogelijkheden voor nieuwe innovatieve technieken en toepassingen daarvan in projecten en of processen bij de opdrachtgever
  • Ondersteuning applicatiebeheer binnen geodomein (functioneel beheer, implementaties, migraties, etc..)

Werkervaring
Vanuit de afdeling Geo-ICT van MUG Ingenieursbureau als Geo-ICT adviseur werken aan uiteenlopende projecten, binnen een grote diversiteit aan domeinen en opdrachtgevers, als gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporaties, zakelijke dienstverlening.

Competenties: Flexibel, nauwkeurig, teamspeler, collegiaal, innovatief

Werkvelden: GIS & Geo-ICT, software

Software: ArcGIS Desktop (ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, etc.), ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Collector for ArcGIS, Operations Dashboard, Survey123, StoryMaps, Workforce, Hub, Insights, ArcGIS Server (10.x)/Enterprise (10.x), Portal for ArcGIS, FME, QGIS, PostGreSQL, PostGIS, Python, Adobe Photoshop, GeoWeb, Geocortex Essentials.

Certificering