3D-laserscannen

MUG ingenieursbureau heeft drie laserscanners in gebruik. Daarmee hebben we de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd door het scannen van woningen, boerderijen en complexe installaties. Denk daarbij aan heftorens bij sluizen, ballastkelders van bruggen, brugdekken en kunstwerken.

3D Laserscanning is een vrij recente techniek waarmee met behulp van een 3D laserscan in korte tijd heel veel punten in 3D ingewonnen kunnen worden. Deze laserscanners tasten met een roterende laserstraal alle objecten af die voor de lens komen en slaat deze op in een puntenwolk. In deze puntenwolk kan met software gemeten worden.

3D laserscan voor gebouwen 

3D laserscannen is met name heel geschikt om gebouwen (binnen- en buitenkant) en complexe installaties nauwkeurig in te meten. Vooral waar het gaat om objecten die onderdeel gaan uitmaken van een nieuw ontwerp is deze techniek erg efficiënt. Het meten gaat snel, alles wat je ziet wordt gemeten (what you see is what you get) en de meting is altijd compleet. Het verwerken gaat met behulp van software snel en daarin zijn voldoende controles ingebouwd om zeker te zijn van kwaliteit en nauwkeurigheid.

3D laserscan de basis voor BIM 

Ook kunnen we deze puntenwolk modelleren naar een 3D model. Deze modellen zijn zeer geschikt als basis voor een Bouwwerk Informatie Model (BIM) maar ook goed geschikt voor presentatiedoeleinden als bijvoorbeeld een 3D model  van een nog te bouwen gebouw.

Inpandige metingen worden ook vaak gebruikt voor het bepalen van de beschikbare ruimtes en verhuurbare vloeroppervlaktes conform de diverse NEN normen. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd om te leveren conform de NEN 2580.

Recente Geo projecten

Certificering