Performance GIS applicaties

Sommige organisaties worstelen met de performance en de stabiliteit van hun Geo platform.  De oorzaak van de instabiele performance kan niet worden achterhaald en de noodzaak om de omgeving stabiel te maken is groot.  MUG heeft eigen tooling ontwikkeld waarmee de problematiek en de oorzaken van de stabiliteitsproblemen goed in beeld kan worden gebracht om daarna te worden opgelost.  Wij hebben hiermee uitstekende ervaringen.

ICT performance van GIS-applicaties

Een regelmatig gehoorde klacht over GIS-applicaties is de snelheid die gebruikers ervaren. Bij MUG Ingenieursbureau hebben we een aantal tools ontwikkeld waarin we de performance kunnen meten en adviezen geven voor verbetering.

Recente Geo projecten

Certificering