Omgevingswet

De Omgevingswet, uw omgevingsvisie op de kaart

Op 1 januari 2022 treed de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het doel van de overheid is dat de regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden vereenvoudigd en samengevoegd.

De voordelen van de Omgevingswet:

  • Balans tussen benutten en beschermen fysieke leefomgeving
  • Eenvoudiger om een leefomgeving met meer samenhang in te richten
  • Biedt ruimte voor lokaal maatwerk
  • Draagt bij aan een snellere besluitvorming
  • Vereenvoudigt start bouwprojecten

Data op orde

De Omgevingswet vraag van u om data op orde te brengen en te houden. Wij kunnen u helpen en ondersteunen. Dit doen wij door op een juiste en efficiënte manier gebruik te maken van data, daarnaast ordenen en bewaken wij de ordening van data.

De Omgevingswet en MUG Ingenieursbureau

Wij kunnen zorgen dat data uit omgevingsvergunningen, beleidsstukken of visies omgezet kan worden naar dataproducten, welke ontsloten kunnen worden op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Wij vertalen diverse beleidsvelden van de omgevingsvisie naar een digitale kaart. Op deze wijze kan de organisatie deze visie breed beschikbaar maken en delen.

Recente Geo projecten

Certificering