Omgevingswet

De Omgevingswet, uw omgevingsvisie op de kaart

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Wij kunnen u helpen en ondersteunen bij het op een juiste en efficiënte manier gebruik maken en op orde brengen (en houden) van data. Dat houdt in dat data uit omgevingsvergunningen, beleidsstukken of visies omgezet kan worden naar dataproducten welke ontsloten kunnen worden op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Wij vertalen diverse beleidsvelden van de omgevingsvisie naar een digitale kaart. Op deze wijze kan de organisatie deze visie breed beschikbaar maken en delen.

Recente Geo projecten

Certificering