BGT & BOR

BGT & BOR

De wet BGT bepaalt dat alle fysieke objecten in Nederland eenduidig worden vastgelegd op een digitale kaart volgens de kaders van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (BOR) bevat afspraken over de benamingen en definities van de beheergegevens die aan de objecten in deze openbare ruimte gekoppeld kunnen worden.

Dat betekent dat de BGT en de BOR op elkaar afgestemd moeten zijn. Dat is bij veel bronhouders (nog) niet het geval. Voornaamste reden is dat dit een tijdrovende bezigheid is. Toch is deze afstemming van wezenlijk belang om de BOR en de BGT optimaal te kunnen benutten. Ook hierin kan het ‘Data-op-orde’-team van MUG Ingenieursbureau u ondersteunen dankzij de brede ervaring. Onze dataspecialisten hebben kennis van de verschillende beheersystemen van bronhouders en ook hebben zij inhoudelijke kennis met betrekking tot de data.

Recente Geo projecten

Certificering