Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Met het in werking treden van de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) op 1 januari 2018 heeft elk bestuursorgaan de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren. Niet elke organisatie vindt hierin zijn weg en kan hierbij ondersteuning dan ook goed gebruiken. Naast ondersteuning bij de data aanlevering naar de BRO door het Data op orde team, kan MUG u projectleiders leveren die u helpen vragen op te pakken als:

  • Welke ondergrondgegevens moeten we aanleveren?
  • Wie is er binnen onze organisatie verantwoordelijk voor de BRO?
  • Hoe kunnen we gegevens aanleveren?
  • Welke afspraken moeten we maken bij het inwinnen van gegevens?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn data voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van de BRO?

Recente Geo projecten

Certificering