Werken bij

Carlson-software bij inwinnen van data

Een van de softwarepakketten waar de afdeling Geo-Info & Geo-ICT van MUG Ingenieursbureau gebruik van maakt voor de inwinning van data is Carlson. Carlson-software wordt door MUG Ingenieursbureau voornamelijk ingezet in projecten bij waterschappen waar data ingewonnen moet worden in het kader van beheer. 

Uniek aan de Carlson-software is dat rechtstreeks gebruik gemaakt wordt van ArcGIS-data en dat het resultaat ook een ArcGIS-bestand is. Onze maatvoerders maken gebruik van een Leica CS35-tablet waar de software op geïnstalleerd is. Deze manier van inwinning levert als voordeel op dat de maatvoerder direct zijn exacte huidige positie ziet en de posities van de in te meten objecten.

Carlson logo

Onlangs is de Carlson-software ook succesvol ingezet bij twee rioleringsprojecten. Twee unieke projecten omdat MUG Ingenieursbureau hierbij pionier is geweest in de toepassingsmogelijkheden van de software.

Hoogtemeting rioolstelsel gemeente Waadhoeke

riolering Carlson software

MUG Ingenieursbureau zet de Carlson-software in bij het uitvoeren van putmetingen voor de gemeente Waadhoeke in opdracht van GeoBORG. Onder andere als gevolg van de zoutwinning is het nodig dat de hoogten van de putdeksels en de hoogten van de rioolstrengen opnieuw worden bepaald. Ook zijn er in de loop der jaren revisies geweest in het rioolstelsel waardoor het nodig is de bestaande rioolbestanden te actualiseren.

De gemeente Waadhoeke heeft uit het GBI een export gemaakt van de bestaande rioolgegevens. Na een analyse van de aangeleverde data door MUG Ingenieursbureau is samen met de gemeente dit aangeleverde bestand opgeschoond. De opgeschoonde data is vervolgens door MUG Ingenieursbureau ingelezen in ArcGIS. De data is hierbij geschikt gemaakt voor de inwinning in het veld door het kiezen van een geschikte lay-out en ondergrond en het toevoegen van layers en velden.

De putmetingen worden uitgevoerd door het meten van de hoogte van de rioolstrengen ten opzichte van het putdeksel. De putdeksels worden vervolgens via een waterpassing in hoogte bepaald.

XYZ-meting rioolstelsel gemeente Leeuwarden

Rioleringsproject Carlson

In de gemeente Leeuwarden voert MUG Ingenieursbureau putmetingen uit waarbij de XYZ-positie van de putdeksels en de hoogte van de rioolstrengen moeten worden vastgelegd. Met behulp van de software kan de maatvoerder putten en strengen selecteren door deze aan te klikken. Hierdoor worden putnummerfouten voorkomen. De door de gemeente aangeleverde bestanden met put- en strenginformatie zijn ingelezen in ArcGIS. In ArcGIS zijn velden en layers toegevoegd ten behoeve van de inwinning. De ArcGIS-data is vervolgens weer ingelezen in de Carlson-software op het Leica CS35-veldboek. Het veldboek is hierbij gekoppeld aan een Leica TS16 Total Station. Met de Total Station worden de putten en de rioolstrengen ingemeten, waarbij de posities gerelateerd worden aan met RTK-gps (XY-positie) en waterpassing (hoogte) bepaalde grondslagpunten.

Toepassingsmogelijkheden van de Carlson-software

Voor beide projecten biedt de Carlson software de mogelijkheid voor de landmeter om zowel putten als strengen te muteren en nieuwe putten en strengen toe te voegen. Door het gebruik van attribuutvelden kan hij bovendien bijzonderheden zoals vastzittende putten of strengdiameters toevoegen. Het resultaat van de metingen is een gemuteerd ArcGIS-bestand. De verdere verwerking en analyse van de data vindt plaats in ArcGIS.

Bekijk alle berichten

Wij werken samen

Samenwerking is belangrijk voor ons. In toenemende mate maken wij deel uit van samenwerkingsverbanden en trekken we samen op met onze partners. Als MKB-bedrijf zijn we actief op zoek naar partners uit onze regio om op een beheerste en onderscheidende wijze invulling te geven aan de steeds groter en complexer wordende projecten.

Partners

Leica Geosystems

Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de luchtvaart, defensie, bouw, fabricage en veiligheid en beveiliging, op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven. Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B, hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van ruimtelijke en industriële toepassingen vergroten.

Leica Geosystems
Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met het geografisch informatiesysteem (GIS) van Esri: het ArcGIS-platform. Via het platform is onder meer toegang tot veel (open) data, door Esri beschikbaar gemaakt.

Esri Nederland
Werkplaats Omgevingswet

De Werkplaats Omgevingswet is een samenwerking met Interra, MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte, Lexnoa en Pro Facto. De Werkplaats Omgevingswet ondersteunt overheden, bedrijven en instellingen bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het geven van bekendheid aan de Omgevingswet en aan het opstellen van Plannen van Aanpak voor de implementatie. De Werkplaats Omgevingswet richt zich op het werken met geo-informatie en het in beeld brengen en het uitvoeren van de gevolgen hiervan voor de organisatie, de werkwijzen, de competenties en de opzet en inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Dit vanuit de overtuiging dat geo-informatie een belangrijk middel is om de doelen van de Omgevingswet te bereiken.

Werkplaats Omgevingswet
GeoBusiness

GeoBusiness Nederland is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. De vereniging biedt al meer dan 10 jaar een platform voor samenwerking tussen haar leden en andere bedrijven, overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en onderzoek-, onderwijs- en wetenschapsinstellingen.

GeoBusiness
Altenburg & Wymenga

Altenburg & Wymenga is al bijna 30 jaar sterk in ecologisch onderzoek. Een ervaren partner van o.a. overheden, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Altenburg & Wymenga is gespecialiseerd in analyses van het functioneren van natuurgebieden, in vraagstukken op het vlak van integraal waterbeheer en ecohydrologie, in plannen en visies voor ruimtelijke inrichting, in ecologische effectenstudies en in advisering over ecologische aspecten bij ruimtelijke ingrepen en veldonderzoek aan fauna en vegetatie. Ook voert Altenburg & Wymenga ecologische quickscans en toetsingen uit, worden compensatie- en mitigatieplannen opgesteld en verzorgt Altenburg & Wymenga praktische ecologische begeleiding bij de uitvoering van projecten.

Altenburg & Wymenga
Rho adviseurs

Nederland is en land van regels die beschrijven wat we willen beschermen en die voorwaarden stellen aan wat we willen ontwikkelen. Rho adviseurs kent de regels en voorwaarden én weet er mee om te gaan. Deze regels dagen Rho adviseurs uit om te werken aan creatieve oplossingen. Zo kan Rho adviseurs de droom van opdrachtgevers, als initiatiefnemer of plannenmaker, realiseren en tegelijkertijd de belangen van alle betrokkenen tot hun recht laten komen. Rho adviseurs ontrafelt de regels en de voorwaarden, weegt belangen zorgvuldig én pragmatisch af. Rho adviseurs neemt verantwoordelijkheid, creëert draagvlak en houdt de vaart in procedures. Rho adviseurs kijkt over grenzen, verbindt werelden en maakt ruimte voor nieuwe energie voor de realisatie van vierkante meters toekomstig Nederland.

Rho adviseurs
Movares

Een adviesbureau dat slimme adviezen en ontwerpen levert op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. 1000 medewerkers werken daarbij nauw samen met klanten en partners. Basis voor deze samenwerking vormen de kernwaarden van Movares: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Het motto van Movares: 'Wij verbinden'.

Movares
Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving

Archipunt is het ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving. Archipunt brengt gebouwen volledig in kaart (Analyse), geeft advies, maakt ontwerpen (Advies) en is een partner voor de opdrachtgever tijdens de realisatie (Begeleiding). Archipunt werkt met een team waarin verschillende disciplines samenkomen en heeft daardoor een voorkeur voor complexe vraagstukken. Op die manier komen alle expertises samen. Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs, psychologen en bedrijfskundigen. Als ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving zoekt Archipunt nieuwe mogelijkheden binnen bestaande situaties.

Archipunt, Ingenieursbureau voor de gebouwde omgeving
GeoBorg

GeoBORG is een samenwerking van AGEL adviseurs, MUG ingenieursbureau en HawarIT op het gebied van GEO-databeheer projecten, waaronder de BGT. GeoBORG is een combinatie van een gecertificeerde dienst en een online beheeromgeving voor de BGT en BAG. In de dienst zitten alle aspecten met betrekking tot inwinning, verwerking maar ook koppeling met de Landelijke Voorziening (LV) en het berichtenverkeer (automatisch). Met GeoBORG wordt de communicatie (meldingen) tussen bronhouder en opdrachtnemer gefaciliteerd en wordt de BGT/BAG data (vanuit LV of export van bronhouder) op een centrale server geplaatst. Deze data is online in de cloud beschikbaar via een beheerportaal. In de beheeromgeving kunnen in BGT/BAG gerelateerde acties aansturen.

GeoBorg
Leap3D

Leap3D bestaat uit bevlogen specialisten met een civielkundige, landmeetkundige of bouwkundige achtergrondmet een passie voor 3D. Het doel is de expertise op het gebied van 3D Laserscanning, 3D modelleren en as-built 3D BIM-modellering in te zetten om technische vraagstukken op te lossen en opdrachtgevers in staat te stellen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

Leap3D

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl

Contact
Hans Hainje

Hans Hainje

Afdelingshoofd Geo-ICT & Geo-Info