Werken bij

MUG adviseert: unieke contractvorm bij Bûtenfjild Sloepenroute

Een oude vaarroute is weer bevaarbaar

Op dinsdag 7 juni is de Bûtenfjild Sloepenroute officieel geopend. Deze vaarroute leidt door een mooi natuurgebied en deels door de ecologische hoofdstructuur van Nederland. Vroeger was de route belangrijk voor transport van veen en andere producten, nu mag de route een impuls geven aan duurzame waterrecreatie en aan de beleving van een mooi stukje Fryslân. De realisatie van de route heeft ervoor zorg gedragen dat natuurgebied It Bûtenfjild weer via het water rechtstreeks vanuit Leeuwarden te ontdekken is.

Een deel van de route is alleen toegankelijk voor elektrische of hybride aangedreven boten. De opdrachtgevers provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel en gemeente Dantumadeel geven hiermee vorm aan duurzame waterrecreatie. Dit is één van de drie elektrische vaarroutes in Fryslân. Bovendien is het mooie van het gebied maximaal te beleven en te ervaren bij een fluisterstille doorvaart.

Om de doorvaarhoogte te vergroten zijn drie nieuwe bruggen gebouwd en om peilverschillen te overbruggen zijn twee nieuwe compacte sluizen aangelegd. Daarnaast zijn vaarten gebaggerd en is in Ryptsjerk beschoeiing aangebracht.
Voorafgaand aan de werkzaamheden is MUG Ingenieursbureau door provincie Fryslân gevraagd om advies te geven over de aanbestedingsvorm, het contract hiervoor op te stellen en de Provincie te begeleiden bij het selecteren van een aannemer. Voor dit project is gekozen voor een Best Value Procurement, een moderne contractvorm waarbij gunning verleend is aan de aannemer met het beste plan.

Tijdens de uitvoeringsperiode heeft MUG Ingenieursbureau de betrokken partijen geadviseerd over een correcte omgang met het contract. gHet omgevingsmanagement, de engineering en de uitvoeringswerkzaamheden zijn door de aannemerscombinatie Friso Civiel uit Sneek en Roelofs groep uit Den Ham uitgevoerd.

Bekijk alle berichten

Certificering

Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

MUG Ingenieursbureau ontwerpt, begeleidt en adviseert bij infrastructurele en bouwprojecten van overheden, woningcorporaties, aannemersbedrijven, architecten en stedenbouwkundigen. We opereren proactief en zoeken altijd naar de duurzaamste en meest praktische oplossing op basis van de nieuwste inzichten.

Hoofdvestiging

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK
Postbus 136, 9350 AC LEEK
T. 0594 55 24 20
E. info@mug.nl

Vestiging Noord-Holland

Geert Scholtenslaan 9
1687 CL WOGNUM
T. 0226 71 12 20
E. info@mug.nl