Home  |  Nieuws  |  Links  |  Contact

Sanering riolering Noorderbinnensingel

Vanuit ons raamcontract met Gemeente Groningen heeft de afdeling Infra onlangs de aanbesteding van het voorbereiden van de sanering van de riolering aan de Noorderbinnensingel in Groningen gegund gekregen. De Noorderbinnensingel is gelegen aan het Noorderplantsoen.

meer projecten

Grootschalig bodemonderzoek openbaar groen in gemeente Groningen

27 juni 2014 heeft de afdeling milieu opdracht gekregen voor een zeer grootschalig bodemonderzoek (circa 9.000 boringen). De kwaliteit van de bodem ter plaatse van openbaar groen in de stad is globaal gesproken goed. Dat is in kaart gebracht in de Nota Bodembeheer. Op de plekken waar veel kinderen spelen of groenten worden verbouwd, wil de gemeente echter het naadje van de kous weten. Zij doet a...

meer projecten

MUG Ingenieursbureau in mobiele 3D-laserscanning door samenwerking met Advin

MUG Ingenieursbureau maakt een flinke groei door, naast een groei bij waterschappen en industrie is er ook toename in de infra, vooral op het spoor, bij wegen en kunstwerken. Al langere tijd innoveert MUG Ingenieursbureau door het toepassen van Geo-ICT, ontwikkelen van BGT-hulpmiddelen en het benutten van alternatieve inwintechnieken vanuit beeld.

meer projecten

Terpopgraving Workum

Afdeling Archeologie heeft in Workum een terpopgraving uitgevoerd in opdracht van Tridente Real Estate C.V. Het plangebied ligt aan It Noard, in de historische kern van Workum. Workum is één van de kleinere Friese steden. Het verwierf in 1350 stadsrechten. In het plangebied zijn bij een eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek resten van bewoning uit de 15e-19e eeuw aangetroffen. Bi...

meer projecten

Maatvoering kunstwerken N381 is gestart

MUG Ingenieursbureau is gestart met de maatvoering ten behoeve van de bouw van een dertiental kunstwerken langs de N381 Drachten-Oosterwolde. De N381 Drachten-Oosterwolde zal omgevormd worden tot een stroomweg.

meer projecten

MUG Ingenieursbureau

MUG Ingenieursbureau is een onafhankelijk en landelijk opererend ingenieursbureau. Wij leveren design-, advies en ingenieursdiensten aan uiteenlopende opdrachtgevers uit de publieke en private sector.

Dit varieert van provincie, gemeente en waterschap tot woningcorporaties, aannemersbedrijven (bouw en GWW), architecten en stedenbouwkundigen. Lees meer »

GEONIS Blaeu als Atlas Major voor waterschapprocessen

Het eerste increment van GEONIS Blaeu is inmiddels afgerond. GEONIS Blaeu wordt hiermee de opvolger van IRIS. De vier waterschappen kunnen nu een moderne en flexibele omgeving realiseren, waarmee ze ook in de toekomst hun primaire processen efficiënt kunnen ondersteunen. De vier samenwerkende waterschappen Rijn Oost (Vechtstromen, Rijn en IJssel, Reest en Wieden en Groot Salland) hebben na een Europese aanbesteding GEONIS geselecteerd als de basis voor een nieuw geo-informatiesysteem.

Lees meer »
Vacatures ter uitbreiding Geo
Meer berichten op Twitter
Voortgang binnen Infra, Milieu, Geo en Archeologie

Contact

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK Postbus 136, 9350 AC LEEK Tel. (0594) 55 24 20 Fax (0594) 55 24 99 E-mail: info@mug.nl
login