Home  |  Nieuws  |  Links  |  Contact

Energieprojecten

De oneindige beschikbaarheid van energie en energiebronnen is niet langer vanzelfsprekend. Toekomstige generaties zullen geconfronteerd worden met de eindigheid van de reserves: steenkool, aarolie en aardgas raken ooit op.

meer projecten

Bodemonderzoek vliegveld Twente

Rondom vliegbasis Twente wordt door Dienst Landelijk Gebied momenteel gewerkt aan de voorbereiding van natuurontwikkeling. Het plan is verbindingen met de omliggende bestaande natuur te realiseren. Hierbij worden de oorspronkelijke stroomgebieden van de Jufferbeek en Blankenbellingsbeek hersteld. 

meer projecten

3D BGT (IMGEO/IMWA) waterkering (Zuiderdijk, Enkhuizen-Hoorn)

In 2013 en 2014 heeft MUG Ingenieursbureau naar volle tevredenheid van haar klant Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een 3D BGT-project uitgevoerd. Met behulp van landmeting met GeoTopo, stereo-fotogrammetrie en het inzetten van Civil 3D en ArcGIS/Scene is een kering van 23 km 3D gemeten, naast het voldoen aan IMGEO zijn ook de IMWA-coderingen opgenomen. Uit het ontstane 3D-model is o...

meer projecten

Archeologische opgraving Driebondsweg Groningen

De afgelopen weken hebben de archeologen van MUG een opgraving uitgevoerd in het kader van een nieuw aan te leggen brug over het Winschoterdiep te Groningen (plangebied Sontweg). Het onderzoek is in samenwerking met KSD uitgevoerd, aangezien binnen het onderzoeksgebied gelijktijdig werd gesaneerd. Tijdens het onderzoek zijn de resten van een noord-zuid gelegen 19e eeuwse boerderij aangetroffe...

meer projecten

Rioolgemalen Steenwijkerland gemeten t.b.v. instellen telemetrie

In gemeente Steenwijkerland bevinden zich circa 140 pompgemalen die zijn aangesloten op telemetrie. Er treden hierbij veel storingen op met als gevolg veel overlast. De gemeente vermoedt dat een belangrijke reden hiervan is dat onjuiste parameters worden ingevoerd in de software van de telemetrie als gevolg van onjuiste gegevens van de pompgemalen.

De Gemeente is daarom op zoek gegaa...

meer projecten

MUG Ingenieursbureau

MUG Ingenieursbureau is een onafhankelijk en landelijk opererend ingenieursbureau. Wij leveren design-, advies en ingenieursdiensten aan uiteenlopende opdrachtgevers uit de publieke en private sector.

Dit varieert van provincie, gemeente en waterschap tot woningcorporaties, aannemersbedrijven (bouw en GWW), architecten en stedenbouwkundigen. Lees meer »

Horus, MUG Ingenieursbureau en Vicrea Solutions organiseren seminar

Reserveer nu alvast 5 juni 2014 in uw agenda voor een leerzaam seminar in Eindhoven!

Lees meer »
Meer berichten op Twitter
Voortgang binnen Infra, Milieu, Geo en Archeologie

Contact

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK Postbus 136, 9350 AC LEEK Tel. (0594) 55 24 20 Fax (0594) 55 24 99 E-mail: info@mug.nl
login