Home  |  Nieuws  |  Links  |  Contact

Rioolvervanging Âlde Drintse Wei Bakkeveen

Gemeente Opsterland wil het riool (gemengd stelsel) van de Âlde Drintse Wei vervangen. De Âlde Drintse Wei is een zijstraat van de doorgaande weg Tsjerkewal. De Âlde Drintse Wei is een klinkerweg die overgaat in een onverhard pad, wat alleen toegankelijk is voor voetgangers.  Het riool wordt vanaf de kruising Tsjerkewal tot aan het einde van de verharding vervangen over ee...

meer projecten

Verhardings- en bodemonderzoek en bemalingsadvies rioleringswerkzaamheden Coevorden

In opdracht van gemeente Coevorden heeft de afdeling Milieu een verhardings- en grondonderzoek uitgevoerd ten behoeve van rioleringswerkzaamheden en de reconstructie van enkele wegvakken in Coevorden. Bij de werkzaamheden worden de bestaande verhardingen verwijderd en komt grond vrij.

meer projecten

MUG Ingenieursbureau in mobiele 3D-laserscanning door samenwerking met Advin

MUG Ingenieursbureau maakt een flinke groei door, naast een groei bij waterschappen en industrie is er ook toename in de infra, vooral op het spoor, bij wegen en kunstwerken. Al langere tijd innoveert MUG Ingenieursbureau door het toepassen van Geo-ICT, ontwikkelen van BGT-hulpmiddelen en het benutten van alternatieve inwintechnieken vanuit beeld.

meer projecten

Archeologisch onderzoek Ravenstein

Afdeling Archeologie van MUG Ingenieursbureau heeft een archeologische onderzoek uitgevoerd in Ravenstein, in samenwerking met vrijwilligers van Stichting Vestingwerken Ravenstein.    In het plangebied is sprake van een uitzonderlijk goed bewaard rondeel uit de late middeleeuwen, dat in 1621 overbouwd is door het ter plaatse aangelegde bastion Farmers. Het gemetselde rondeel met ka...

meer projecten

Maatvoering kunstwerken N381 is gestart

MUG Ingenieursbureau is gestart met de maatvoering ten behoeve van de bouw van een dertiental kunstwerken langs de N381 Drachten-Oosterwolde. De N381 Drachten-Oosterwolde zal omgevormd worden tot een stroomweg.

meer projecten

MUG Ingenieursbureau

MUG Ingenieursbureau is een onafhankelijk en landelijk opererend ingenieursbureau. Wij leveren design-, advies en ingenieursdiensten aan uiteenlopende opdrachtgevers uit de publieke en private sector.

Dit varieert van provincie, gemeente en waterschap tot woningcorporaties, aannemersbedrijven (bouw en GWW), architecten en stedenbouwkundigen. Lees meer »

MUG Ingenieursbureau: social return, meer dan beleid

In 1981 startte MUG Ingenieursbureau als landmeetkundig bureau. Vanuit Bedum sloeg het bedrijf haar vleugels uit naar Leek in Groningen en richtte MUG Ingenieursbureau zich op andere werkvelden, zoals Milieu, Archeologie, Infra, Water en Geo-ICT & Geo-Info. MUG zoekt naar samenwerking in mkb’ers om grote, multidisciplinaire projecten voor opdrachtgevers uit de private en publieke sector te kunnen concretiseren. Maar MUG Ingenieursbureau zoekt ook samenwerking met sociale werkplaatsen en zet zich samen met USG Restart in voor social return on investment.

Lees meer »
Vacatures ter uitbreiding Geo
Meer berichten op Twitter
Voortgang binnen Infra, Milieu, Geo en Archeologie

Contact

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK Postbus 136, 9350 AC LEEK Tel. (0594) 55 24 20 Fax (0594) 55 24 99 E-mail: info@mug.nl
login