Home  |  Nieuws  |  Links  |  Contact

Uitbreiding passantenhaven te Heeg

Voor gemeente Súdwest-Fryslân werkt MUG Ingenieursbureau aan de technische uitwerking van het uitbreidingsplan van de passantenhaven in Heeg. Het gehele traject vanaf de planschets t/m de aanbesteding van het werk wordt door ons verzorgd.

meer projecten

Voortgang Grondig

Afdeling milieu van MUG Ingenieursbureau is vanaf augustus 2014 bezig met een omvangrijk bodemonderzoek ter plaatse van al het openbaar groen in gemeente Groningen. Het betreft kinderspeelplaatsen, moestuinen en overige groenstroken binnen gemeente Groningen.

meer projecten

MUG Ingenieursbureau in mobiele 3D-laserscanning door samenwerking met Advin

MUG Ingenieursbureau maakt een flinke groei door, naast een groei bij waterschappen en industrie is er ook toename in de infra, vooral op het spoor, bij wegen en kunstwerken. Al langere tijd innoveert MUG Ingenieursbureau door het toepassen van Geo-ICT, ontwikkelen van BGT-hulpmiddelen en het benutten van alternatieve inwintechnieken vanuit beeld.

meer projecten

Persbericht: Menselijk skelet aangetroffen tijdens werkzaamheden Bonnerklap

Tijdens werkzaamheden bij de Bonnerklap, onderdeel van de Hunze bij Gieterveen, is vorige week een skelet aangetroffen. Bij het uitgraven van de oude beekloop, ter hoogte van de splitsing de Hunze en de Beek, stuitten aannemer en archeologen op de botten van een mens.

meer projecten

Maatvoering kunstwerken N381 is gestart

MUG Ingenieursbureau is gestart met de maatvoering ten behoeve van de bouw van een dertiental kunstwerken langs de N381 Drachten-Oosterwolde. De N381 Drachten-Oosterwolde zal omgevormd worden tot een stroomweg.

meer projecten

MUG Ingenieursbureau

MUG Ingenieursbureau is een onafhankelijk en landelijk opererend ingenieursbureau. Wij leveren design-, advies en ingenieursdiensten aan uiteenlopende opdrachtgevers uit de publieke en private sector.

Dit varieert van provincie, gemeente en waterschap tot woningcorporaties, aannemersbedrijven (bouw en GWW), architecten en stedenbouwkundigen. Lees meer »

MUG Ingenieursbureau b.v. lanceert nieuwe BGT-beheerdienst

Sinds 2011 richt MUG Ingenieursbureau b.v. zich op de BGT. Met transities (in samenwerking met AGEL Adviseurs en HawarIT) voor een twintigtal gemeenten en BGT- werkzaamheden voor provincies, waterschappen en defensie is MUG Ingenieursbureau b.v.  één van de meest ervaren BGT-partijen in Nederland. 

Lees meer »
Dijkstra-Groep zeer content met aanleg van 100 zonnepanelen op kantoorgebouw te Leek
Meer berichten op Twitter
Voortgang binnen Infra, Milieu, Geo en Archeologie

Contact

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK Postbus 136, 9350 AC LEEK Tel. (0594) 55 24 20 Fax (0594) 55 24 99 E-mail: info@mug.nl
login