Home  |  Nieuws  |  Links  |  Contact

Baggerwerkzaamheden It Swin te Reduzum

In de loop der jaren is binnen voormalig gemeente Boarnsterhim een achterstand ontstaan in het onderhoud van de gemeentelijke watergangen. Om deze achterstand weg te werken is in 2012 een uitvoeringsovereenkomst ondertekend tussen de voormalige gemeente en provincie Fryslân.

meer projecten

Onderzoek klei ten behoeve van geschiktheid als dijkenklei

In opdracht van gemeente Groningen doet MUG Ingenieursbureau onderzoek naar de geschiktheid van klei als dijkenklei. De aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herinrichting van de locatie. Ten behoeve van deze herinrichting komt er over een oppervlakte van circa 6000 m2 tot circa 2,0 m-mv bodemmateriaal vrij. De verwachting is dat het materiaal hoof...

meer projecten

MUG Ingenieursbureau in mobiele 3D-laserscanning door samenwerking met Advin

MUG Ingenieursbureau maakt een flinke groei door, naast een groei bij waterschappen en industrie is er ook toename in de infra, vooral op het spoor, bij wegen en kunstwerken. Al langere tijd innoveert MUG Ingenieursbureau door het toepassen van Geo-ICT, ontwikkelen van BGT-hulpmiddelen en het benutten van alternatieve inwintechnieken vanuit beeld.

meer projecten

Archeologische begeleiding centrum Winschoten

Op diverse data in mei, juni en augustus 2014 is door twee medewerkers van MUG Ingenieursbureau een archeologische begeleiding uitgevoerd in het centrum van Winschoten. Aanleiding van deze begeleiding is het door gemeente Oldambt geïnitieerde plan om het Oldambtplein opnieuw in te richten. 

meer projecten

Maatvoering kunstwerken N381 is gestart

MUG Ingenieursbureau is gestart met de maatvoering ten behoeve van de bouw van een dertiental kunstwerken langs de N381 Drachten-Oosterwolde. De N381 Drachten-Oosterwolde zal omgevormd worden tot een stroomweg.

meer projecten

MUG Ingenieursbureau

MUG Ingenieursbureau is een onafhankelijk en landelijk opererend ingenieursbureau. Wij leveren design-, advies en ingenieursdiensten aan uiteenlopende opdrachtgevers uit de publieke en private sector.

Dit varieert van provincie, gemeente en waterschap tot woningcorporaties, aannemersbedrijven (bouw en GWW), architecten en stedenbouwkundigen. Lees meer »

MUG Ingenieursbureau: social return, meer dan beleid

In 1981 startte MUG Ingenieursbureau als landmeetkundig bureau. Vanuit Bedum sloeg het bedrijf haar vleugels uit naar Leek in Groningen en richtte MUG Ingenieursbureau zich op andere werkvelden, zoals Milieu, Archeologie, Infra, Water en Geo-ICT & Geo-Info. MUG zoekt naar samenwerking in mkb’ers om grote, multidisciplinaire projecten voor opdrachtgevers uit de private en publieke sector te kunnen concretiseren. Maar MUG Ingenieursbureau zoekt ook samenwerking met sociale werkplaatsen en zet zich samen met USG Restart in voor social return on investment.

Lees meer »
Dijkstra Groep zeer content met aanleg van 100 zonnepanelen op kantoorgebouw te Leek
Meer berichten op Twitter
Voortgang binnen Infra, Milieu, Geo en Archeologie

Contact

Zernikelaan 8, 9351 VA LEEK Postbus 136, 9350 AC LEEK Tel. (0594) 55 24 20 Fax (0594) 55 24 99 E-mail: info@mug.nl
login